دیوان الشعر الاهوازی لل شاعر جاسم ثعلبی

اشعار عربیه حب و غرام و ابوذیان و رثاء الایمه

غزل احبچ دوم

غزل احبچ دوم

علیش اتصل بیچ او ما تجیبین

لانی اگرع ولا عینی چریمه

شجاچ اوشتتاچ او آنه مجنون

تعوفینی احترگ ماهی هضیمه

عساچ ابظیمی کله او سهر العیون

تعرفین الیحب جرحه ابصریمه

ما ناسیچ والله او گلبی محزون

یغمس دمعی بهمومچ ولیمه

اضل لهثان و ارکض صوبچ اشلون

تجازینی ابتعد منچ حریمه

ارید اویاچ اعیش او کلنی ممنون

احبچ من گلب آخر شتیمه

الشاعر جاسم ثعلبی (الحسانی) 10/09/1393

 

 

 


برچسب‌ها: غزل احبچ دوم
+ نوشته شده در  شنبه هشتم آذر 1393ساعت 0:39 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات توصیف الحروف دوبیتی وصف حروف القسم الثانی

ابوذیات توصیف الحروف  دوبیتی وصف حروف  القسم الثانی

حرف الضاد کل معنی کمل بیه

یفرزن عوده من زوده کمل بیه

کبیر ایواسی بالوادی کمل بیه

المثل عند العرب شیخ الهویه

***

حرف ضاد مکمل در معانی است

گل خوشبو و معروف جهانی است

به سختی می شود نامش فرا خواند

سِر اعراب در لفظ نهانی است

***

حرف الطاء حرف طاهرو ناری

ابکلامی وصفت وصفه و ناری

شمس صارالی بدروبی و ناری

یضوی الدار لا تظلم علیه

***

حرف ط به پاکی می ستایم

به گرمی لفظ او را می گشایم

منور کرد یارانش چو خورشید

سپاس ای دوست واضح گفته هایم؟

***

حرف الظاء حرف ظاهر وعن بیه

الفظه اباجمل ارکانه و عن بیه

ابظلام اللیل ناظورک و عن بیه

تشوف اهل الصدگ من الخویه

***

حرف ظ صدای ظاهری هست

درونش طبع خاص دلبری هست

تو شب های سیاهِ دوری از دید

نوای آن زدیدت یاوری هست

***

حرف العین عان الادب من شاف

مطر وایراوی العطشان من شاف

جربه او حس دموعک بیه من شاف

یداوی اجروح وایزیل البلیه

***

حرف عین ادب دردل نشان داد

به یاران خودش آبی نهان داد

شفا می داد درد عاشقی را

تولد بار دیگر را به جان داد

***

حرف الغین غر و انتغر وانهار

شعل ناره ابدیاره الیال و انهار

غلط سیر سفن بالبحر و انهار

یرید القاف تهدیله الهویه

***

حرف غین مغرور و بد اندیش

به هم پیمان راهش می زند نیش

سقر کرده به دریا رود و بیشه

که قاف از دیدگاهش می زند کیش

***

حرف الفاء شهم فارس فسر بیه

کریم او یکرم احبابه فسر بیه

اخذ درب الفهم جاسر فسر بیه

مثل فرس الحرب تهوی المنیه

***

حرف ف شجاع و سر به کار است

دلش بخشنده روحش ماندگار است

به دانش روی آورده شب و روز

چو اسب جنگجو آن خود سوار است

***

حرف القاف قر واستقر و اجلی

او حرگ کلمن وگفله ابغدر و اجلی

احترم حرف الالف و ارشاه و اجلی

یود ایلم شمل ربعه او خویه

***

حرف قاف در دل مستقر شد

ز آتش بار دشمن در به در شد

احترام حرف آ در دل چشیده

به نامش جمع یاران مفتخر شد

***

حرف الکاف کف الظلم و الجور

کریم او ما یود الدفع و الجور

تحبه اهله او عمامه او غرب والجور

لان صاحب فضل یحمی الثنیه

***

حرف ک ستم کاران فنا کرد

هم و غصه و نامردان رها کرد

عزیزو سر پناه مردمان هست

به فضل جان فدایی غم جدا کرد

***

حرف الگاف معجم ورد بلواد

ابحکمه اخذ بیت القاف بلواد

استعماله وسع و انتشر بلواد

استقر بیت الصدیق ابلا وصیه

***

حرف گ بدان مهمان نشسته

به جای قاف خود درمان نشسته

همه جا جای دیدارش نبوده

بدون اذن بی پیمان نشسته

***

حرف اللام ما الومه واخل بیه

ما حارب اخو خله و خل بیه

لهیبه ما وصل واحثر وخل بیه

ارشه ابنار من مسه اباذیه

***

حرف لام حرف زندگی هست

چه زیبا روی دور از بردگی هست

چه نیکو خشم خود را می خورد زود

لعاب او همیشه ماندگی هست

***

حرف المیم مر او صعب وصفه

مو خابط و اعبره ابرمل واصفه

ذاته مثل مای العذب وصفه

صبر ما ینلهم صعب التقیه

***

حرف میم وصفش خیلی سخت است

نه شریر و نه خیلی نیک بخت است

خدا داند درونش گنج و رنجی

به تلخی می گراید تخت تخت است

***

حرف النون نم نم خزن من هاد

اخذ ملبوسه خله کشف من هاد

حلیم ابتری من اثمود من هاد

ابحماسه او تابع العنده حمیه

***

حرف نون نم نم کرده گاهی

انیس و خوش خبر دل را به راهی

نه از قوم ثمود نه هاد صفاتش

حماسه آفرید از کوه و کاهی

***

حرف الواو هادی النسب و انجاب

صریح او ما یاذی الخلگ و انجاب

دخل ببیوت غربه او نظف وانجاب

تاج الراس یملک کل تحیه

***

حرف واو آرام و نسب دوست

رفیق هر عیان چون چشم وابروست

نجیب و سر زده آمد به خویشان

تاج سر امین و خیلی نیکوست

***

حرف الهاء هلک کل مضر واخفاه

او لفه ابمشکلاته ابچفن واخفاه

یضل عادل کریم او حکم واخفاه

او یعیش ابخیر مسعد بالدنیه

***

حرف ه خطر هر گز ندیده

اگر دیده کفن کارش کشیده

حکیم او حاکم و حکمش جلا گشت

زخوبان رستگاری را خریده

***

حرف الیاء حرف منجد واهم بیه

ابصلاتک کثر آیاتک و هم بیه

سرک تندعی الربک و هم بیه

یفلش الصخر و ایشافی الاذیه

***

حرف ی نجات آور صفاتش

نماز و روزه تابیده تو ذاتش

بیا برخیز وقت تنبلی نیست

شفا می بارد از حکم نکاتش

***

حرف الپه حرف مختص و اهل له

ابمکانه ینشر اعطوره و اهل له

اللسان اتکرمش ابلفظه و اهل له

ابحرف الباء یمر طوره ابردیه

***

حرف پ نمایش اختصاصی

به جایش می نشیند با سپاسی

برای عده ای صوتش غریب است

به ب مشغول کرده دل هواسی

***

حرف الچه حرف باید والم بیه

اشعلامک تشرب ابکاسه و الم بیه

دوم الشاعر ایحذفه والم بیه

ما موجود ذکره ابکل نویه

***

حرف چ چرا تابیده پنهان

به درد و هجر خود شل کرده میدان

درون شعر وابیاتش علم شد

نه جایی در حدث دارد نه قرآن

***

حرف الژه حرف زاید و اخن بیه

شفت کل الهجر منه و اخن بیه

کم مره اسهرت لجله و اخن بیه

طلع خارج نطاق اهل الهویه

***

حرف ژ صدایش بم بم آید

نه هر جا در کمالش نم نم آید

مراد از او همان گچ پژ و غربت

تو عشق و عاشقی چون کم کم آید

***

 

من الشاعر:

جاسم ثعلبی (الحسانی) بطلب من اساتید جامعة طهران

09/09/1393

 

 

 

 


برچسب‌ها: ابوذیات توصیف الحروف دوبیتی وصف حروف القسم الثان
+ نوشته شده در  جمعه هفتم آذر 1393ساعت 4:35 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات توصیف الحروف دوبیتی وصف حروف القسم الاول

ابوذیات توصیف الحروف  دوبیتی وصف حروف  القسم الاول

الالف جالس بطل نادر و عدله

حکم کل حرف بانسابه و عدله

الصمت و امصوت ابحگه و عدله

او یضل تاج او ملک یزهی الخویه

***

الف سردار و بر کرسی نشسته

شه شاهان و هر مانع شکسته

شهامت باز می گردد به ایشان

حکومت می کند قومش دو دسته

***

الباء مثل البحر ساکن و اناله

طریح اعلی الارض شکله و ناله

الالف لو یسکن اگباله و ناله

یحبون المزح صبح او مسیه

***

حرف ب چون دریای خمیده

شب تاریک هم رنگش پریده

اگر حرف الف همیار گردد

چه زیبا رنگ خوشبختی چشیده

***

حرف التاء ترف تایه و داره

یلم بهموم خلانه و داره

تحن تشتم تذم خاتم و داره

الخلگ تضحک علیک ابکل مسیه

***

به نرمی حرف ت را می شناسم

غم و غصه کشیده از حواسم

نگین خاتمی تابیده از دور

ملامت کردنش ای دل هراسم

***

حرف الثاء حرف کاشف وسر بیه

ثجیل او شایل اوصافه وسر بیه

عند اهله اشحلی الطافه و سر بیه

یعرب اهله او یشیخ اعلی الخویه

***

حرف ث امین راز داری

چه سنگین است در وصف بهاری

ادیب و عندلیب قوم و خویشان

چو شیخی نزد گردانش سواری

***

حرف الجیم جر القلم و انصاف

ذبح کص الگلب بالشکل وانصاف

تقدم بالجبر و الجرح و انصاف

جمیل او جسر جامع کل خویه

***

حرف جیم زیبا خط کشیده

دو نیمه کرده قلب آرمیده

دو نام جبر و جرح با نامش آغاز

به زیبایی پل فخرش رسیده

***

حرف الحاء حرف مفتوگ و اشفه

اهلال او ساکن ابکل فرح واشفه

علی راسه رسم مرسوم واشفه

یبوس الیلفضه ابعز او هنیه

***

حرف ح دو زخم بخیه خورده

هلال شادی ها در دل سپرده

سر زلفش طنین خود نمایی

کمین گاه محبت عشق و درده

***

حرف الخاء یخل بالغزل و برا

یغرگ بالگلب شلال و ابرا

نصیبه او محشره وادواه و برا

یزف کلمن ثگل حمله علیه

***

حرف خ چو نخ محکم تنیده

درون آبشارش دل کشیده

نصیبش عزت و داروی هر درد

هوار و بخت دلبندی خریده

***

حرف الدال عالمختال دلال

الجذب حب الفتی من گال دلدل

من هو العاش عمره ابرضا دلال

الدال اتغشمره ابزی المنیه

***

حرف دال دلالی به پا کرد

ندیدم با کسی جوری وفا کرد

چو تک فرزند وارث پادشاهی

همه دار وندارش را هوا کرد

***

حرف الذال ذل الفکر والهم

ابوجوده استعملیت الصبر والهم

نجانی منه رب الکون والهم

او جعلنی اسعید عرفکم علیه

***

حرف ذال ذلت آفریده

به یادش دل صبوری را چشیده

خدا درد و غمش از من رها کرد

نبودش دل به خوشبختی رسیده

***

حرف الراء سهم مایل وسایل

یلم ارزاق للعایز و سایل

رحیم امدرس اصحابه وسایل

کریم او یکرم ابایده الهدیه

***

حرف ر چو نیزه کج رها کرد

به محتاجان زرو زیور جدا کرد

بگو با مهربانی دیده اش شاد

به همنوعان شب وروزش وفا کرد

***

حرف الزای زی الگمر واحله

ینور او ما یقاس ابربع و احله

عساک اتنول کل ما نال واحله

تضل سلطان حط ایدک بادیه

***

حرف ز چو ماه شب سحردید

به هر سیاره ای نورش نتابید

خوشا بر ساکنین خاک پاکش

تمام عمر ز سلطانی نترسید

***

حرف السین سیبنی و عانی

طول العمر حطمنی و عانی

سجن صارالی دمرنی و عانی

ثلث تهمات حملهن علیه

***

حرف سین مرا بی خانمان کرد

تمام زندگانم بی امان کرد

به زندان خودش دل را کشیده

سه تا تهمت نصیب جانمان کرد

***

حرف الشین شیبنی و ضمنی

من الخوان کترنی و ضمنی

جریب الموت یحیینی و ضمنی

یناسی طلبتی او یشهد علیه

***

حرف شین پیرم کرده زوری

مرا از همقطاران کرده دوری

چو مرگ آید به دیدارم شفا داد

دلم معتاد کرد با آب شوری

***

حرف الصاد صد الالم وانصاد

حزین او ساعداه القدر وانصاد

اذا یشکر رماده الحذر و انصاد

یمکن یلتقی ابذاته الحمیه

***

حرف صاد دردش را جفا داد

زمانه حزن واندوهش شفا داد

اگر جویای شکر ورستگاری

به همنوعان خود مهرش صفا داد

***

من الشاعر:

جاسم ثعلبی (الحسانی) بطلب من اساتید جامعة طهران

09/09/1393

 

 


برچسب‌ها: ابوذیات توصیف الحروف دوبیتی وصف حروف القسم الاول
+ نوشته شده در  جمعه هفتم آذر 1393ساعت 4:34 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

دارمیات متشابهات

دارمیات متشابهات

ظلمه او رعید او غیم و الدنیا تمطر

تنزل غضب حالوب وابگلبی تسطر

***

مو بس سنه او سنتین هاجرنی ولفی

صادق مشیت اویاه او من گلبی یخفی

***

ظلمه او رعید او غیم و الدنیا تمطر

بردان افکر بیک او بگلیبی تحفر

***

مو بس سنه او سنتین هاجرنی ولفی

شال او شعلنی ابنار او ما ضنتی تطفی

***

ظلمه او رعید او غیم و الدنیا تمطر

تعبان ادور اعلیک و اتشلع افطر

***

مو بس سنه او سنتین هاجرنی ولفی

حبل الوصل گطعاه من گتله حلفی

***

جاسم ثعلبی (الحسانی)

 

 

 


برچسب‌ها: دارمیات متشابهات
+ نوشته شده در  جمعه هفتم آذر 1393ساعت 4:33 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

دارمیات متشابهات

دارمیات متشابهات

ظلمه او رعید او غیم و الدنیا تمطر

تنزل غضب حالوب وابگلبی تسطر

***

مو بس سنه او سنتین هاجرنی ولفی

صادق مشیت اویاه او من گلبی یخفی

***

ظلمه او رعید او غیم و الدنیا تمطر

بردان افکر بیک او بگلیبی تحفر

***

مو بس سنه او سنتین هاجرنی ولفی

شال او شعلنی ابنار او ما ضنتی تطفی

***

ظلمه او رعید او غیم و الدنیا تمطر

تعبان ادور اعلیک و اتشلع افطر

***

مو بس سنه او سنتین هاجرنی ولفی

حبل الوصل گطعاه من گتله حلفی

***

جاسم ثعلبی (الحسانی)

 

 

 


برچسب‌ها: دارمیات متشابهات
+ نوشته شده در  جمعه هفتم آذر 1393ساعت 4:33 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ما ذلّیت

ما ذلّیت

ما ذلیت لا والله و لا تعبیت

ولا بحزان اهلنه ابحنه اتحنیت

گول او طول واگفلک عمد بالبیت

ولا اختل واصید العدله و اتبریت

ولا احب الفتن واهل الفتن و الصیت

ولا اضیفن مضیف الظالم ادلاله

ولا سکنت عبرتی الدمعه هماله

اصادق کل شخص مظلوم

واعاشر سید اهل الگوم

رشم بالناصیه معلوم

معروف ابحنانی او غیرت امالی

علی المیشوم ما داعیت

اشما لچنی الوکت من دیّته  اتبریت

ما ذلّیت

احس بردان

احس فرحان

من الدله و الفنجان

او من دگت الهاون هلهلت وسط الگلب نیشان

من الغیره اواسیهه

او من طگت حواشیهه التزف خرسان

دان ابدان

حق والسان ما طمعیت

ما ذلّیت

صریم ابدرب حافی الما شتل طیبات

او علی درب المعاند بیدرت چلمات

او علی هامت الخاین گلبی دگ اثبات

ما امن کلامه او لا ثخن فیه

او ما لازم یحط عالراس چفیه

او متروک الربع و اتعرفه خاچیه

الک بیدی وصیه و ابسند کتبیت

ما ذلّیت

الحق هیبه او مصیبه او محد ایعوفه

الیگول الصدگ یا ناس

ربعه اتگطع اچفوفه

یعلمنی الزمان انتابع الکذاب

یبایعنه فصم بتراب

کبیر الگوم نایم محد ایشوفه

او بالگعدات مرشی او یهلس ابصوفه

یاکل بالتمر ما یدری معروفه

النقود التنشری او تنباع

و الغیره ابفلس تبتاع

الموت الموت حل او شاع

تاه الفکر منی او ضاع

مای ابصبخه و اتبدیت

گعدت ابکوخی و استرخیت

ما ذلّیت ما ذلّیت

واگفلک عمد بالبیت

لو مریت

من الشاعر :

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 07/09/1393


برچسب‌ها: ما ذلّیت
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آذر 1393ساعت 2:56 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

اغنیة چوبی ونت لیل باسم تعرفنی انا اهوازیه

اغنیة  چوبی ونت لیل باسم تعرفنی انا اهوازیه

میة هله او مرحبا امن ابعید انادیهه

مثل الحمامه او تگر ضلیت اباریهه

مهضومه تعتب علی و اشلون احاچیهه

ورده او شفایف حمر گلبی امتحن بیهه

***

لابس تراچی ذهب او لابس اسوار اجدید

و اعیونه ترمی ابسهم یخزر غفل وایصید

عذبنی ثوبه دلع هز الجفن وایعید

نسانی حبی الهلی ما ارید اهل ما ارید

***

للسوگ من طب غفل مهتم یشوفونه

و اهل الزباین عمت من رمشت اعیونه

معروف عند الخلگ لو هاضن اجنونه

یشری ابسهوله الزعل وین  الیاذونه

***

لابسه اثیاب السفر مرت علی حامی

حستنی طگ بالچتف من عمده و اترامی

جدام کل الخلگ لمستنی باحزامی

عافتنی وحدی  احترگ او ترکتنی بالامی

***

تعرفنی انا اهوازیه ، بالک تتحرش بیه (2)

فوگ الزلف  بوشیه ، او متحزمه بالچفیه (2)

***

اتکتر من عندی اشوالک ، ما اود احرگ دلالک(2)

تلهث تابعنی اشمالک ، سمونی اهلی المنسیه (2)

***

تابعنی او تعثر شترید ، حبک ظالمنی او میفید (2)

تذکرنی بس یوم العید ، تلبس صایه او خاچیه (2)

***

لا عرّفت لا مسیت ، لا تندل گلبی ابیا بیت (2)

وینه العرس واتحنیت ، یو حسبت فصلیه (2)

***

لو وافقت حاچینی ، مرود واتکحل عینی (2)

من القهر سلینی ، عید او فرح یومیه (2)

***

من کلمات الشاعر:

جاسم ثعلبی (الحسانی) 07/09/1393

 

 

 


برچسب‌ها: اغنیة چوبی ونت لیل باسم تعرفنی انا اهوازیه
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آذر 1393ساعت 2:55 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

اغنیة چوبی ونت لیل باسم تعرفنی انا اهوازیه

اغنیة  چوبی ونت لیل باسم تعرفنی انا اهوازیه

میة هله او مرحبا امن ابعید انادیهه

مثل الحمامه او تگر ضلیت اباریهه

مهضومه تعتب علی و اشلون احاچیهه

ورده او شفایف حمر گلبی امتحن بیهه

***

لابس تراچی ذهب او لابس اسوار اجدید

و اعیونه ترمی ابسهم یخزر غفل وایصید

عذبنی ثوبه دلع هز الجفن وایعید

نسانی حبی الهلی ما ارید اهل ما ارید

***

للسوگ من طب غفل مهتم یشوفونه

و اهل الزباین عمت من رمشت اعیونه

معروف عند الخلگ لو هاضن اجنونه

یشری ابسهوله الزعل وین  الیاذونه

***

لابسه اثیاب السفر مرت علی حامی

حستنی طگ بالچتف من عمده و اترامی

جدام کل الخلگ لمستنی باحزامی

عافتنی وحدی  احترگ او ترکتنی بالامی

***

تعرفنی انا اهوازیه ، بالک تتحرش بیه (2)

فوگ الزلف  بوشیه ، او متحزمه بالچفیه (2)

***

اتکتر من عندی اشوالک ، ما اود احرگ دلالک(2)

تلهث تابعنی اشمالک ، سمونی اهلی المنسیه (2)

***

تابعنی او تعثر شترید ، حبک ظالمنی او میفید (2)

تذکرنی بس یوم العید ، تلبس صایه او خاچیه (2)

***

لا عرّفت لا مسیت ، لا تندل گلبی ابیا بیت (2)

وینه العرس واتحنیت ، یو حسبت فصلیه (2)

***

لو وافقت حاچینی ، مرود واتکحل عینی (2)

من القهر سلینی ، عید او فرح یومیه (2)

***

من کلمات الشاعر:

جاسم ثعلبی (الحسانی) 07/09/1393

 

 

 


برچسب‌ها: اغنیة چوبی ونت لیل باسم تعرفنی انا اهوازیه
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آذر 1393ساعت 2:55 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

گردش

گردش

وعده ها مثل یه ابر زودگذر

جون میده خندهات تو گشت شب

با اذان خوش خبر وقت غروب

می شماره لحظه ها دعای لب

***

با نسیم سرد خوش دیبای روز

همه جای سبزه ها شیون شده

قطره می باره به یاد برگ خشک

سایه بون غنچه ها مسکن شده

***

رنگ چشمات تو فضام رنگین کمان

کاشتم عشقی به دست روزگار

شاخه هاش چتری شده واسه ی دل

ناگهان شدی بهشت و لاله زار

***

توی خاطرات پر پیچ و خمت

باورت شده دلم سنگ صبور

افتابت تو شبم  تابیده باز

همه جای دیدهات اشک غرور

***

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 06/09/1393


برچسب‌ها: گردش
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر 1393ساعت 1:55 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات خیالیات

ابوذیات خیالیات

هتافک ما جلب شایل  و جاره

ولا یکسب رضا الشامت و جاره

انشلع مجداف مشحوفک و جاره

ابیوم الی اهجرت و انکتت بیه

***

رشدتک لا تمر بیتی و لک روح

اشمفسر ما الک شایر و الک روح

الچنت تعتقد خدامک ولک روح

وصل للغیم لا تمطر علیه

***

دکفنی او جوز من خبطک و نارک

تخرمش بالگلب تایه و نارک

بعد ما ارید فانوصک و نارک

اظل بالظلما احس و احسن الیه

***

خیالک کل وکت خاتل نعالای

ابضچرک للگمر دایم نعالای

احلمت بالطیف چن ضایع نعالای

خذیته انت او ترید اتعیل بیه

***

بعدت ابعید من گلبی شمالک

اخوک او حامی لدیارک شمالک

احبک واحسب الشوفک شمالک

سنه ابشوفک احس لحظات الیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 05/09/1393


برچسب‌ها: ابوذیات خیالیات
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 10:35 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات الاحرار

ابوذیات الاحرار

یهل کوفان ذلتکم شفتــــــــــکم

الیهود ابیوم قصدوکم شفتــــکم

سئوال اوحید ما جبتوا شفتکم

حضر بیه علی الواضح بالوصیه

***

الخلافه اتلوگ للعادل و عوده

وصیه امن النبی الکاتب وعوده

الف محنه الکشف سرها و عوده

قضیة اهل الطشت تشفی البریه

***

حیاتک لا تمسهه ابجبر واسلاک

ابتعد کلمن حفر لک گبر وسلاک

ابعقیده تابع البچاک و سلاک

تشوف الخیر دنیه او اخریه

***

علی الزینین اجر انغام وانحاب

انتعنه للگصدنه ابشرف و انحاب

الخانانه مرض یلفاه و انحاب

یضل دوم الدهر مرمی المنیه

***

علی تاج الفخر واسمه دوا النه

مثل شمس الضحی ضاوی دولنه

آنه اویاک یالتایه دولنه

اسمه بالگمر حامی الحمیه

***

الینکرک ما غشم گلبی و طب له

الیکرهک ما اود دشته و اطب له

محبتک تشفی دلالی و طب له

علی واسمک یرد روحی علیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 04/09/1393


برچسب‌ها: ابوذیات الاحرار
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 10:34 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات الاهل

ابوذیات الاهل

الحلو غشمر ادبنه من عنبنه

او شعل نار ابگلبنه من عنبنه

استخف بینه او علمنه من عنبنه

یباشر بالخبر ذوله اجنبیه

***

مطر یمطر علیک الاسف و ابلاک

اعتناک او خایراک ابوعد وابلاک

احلمت بارضک بواری او شلب وابلاک

احترگ زرعک بعد شیفید میه

***

تهمنه الطامع ابدرنه و سبنه

امام احبابنه ذمنه و سبنه

علی اجبال الغدر شرنه و سبنه

النهر والشجر یشهد بالثنیه

***

الدهر طشّر محارینه و حلنه

یواعدنه ابنصر غامض و حلنه

دعه الشمات جار النه و احلنه

یفردش بالطمع طش الخویه

***

جاسم ثعلبی (الحسانی) 03/09/1393

 

 


برچسب‌ها: ابوذیات الاهل
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آذر 1393ساعت 9:35 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات رعد الخوات

ابوذیات رعد الخوات

النصر ما کمل یهلی من عدانه

او نمرمر ریج طامع من عدانه

الدهر شاهد رکسته من عدانه

وصل صایح هله لهل الثریه

***

جمیل ابگلبی جالس هد هد انتَ

انتظر وکتک زمانک هد هد انتَ

وراک اسناد یسمر هد هد انتَ

اذا رش المطر تحلی الثنیه

***

سلام او سلم حبنه من هجرنه

الخیانه سم علینه من هجرنه

العاشرنه تعذب من هجرنه

هجرنه ابذاتنه مو بالثنیه

***

الاخو الدمر حیاتی علی ما عن

علیه او من غزانی الدهر ما عن

افصوص امن الملح بالمطر ما عن

رحل واچسه الارض صبخه او منیه

***

جاسم ثعلبی (الحسانی) 03/09/1393

 

 


برچسب‌ها: ابوذیات رعد الخوات
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آذر 1393ساعت 9:35 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابو ذیات باسمات

ابو ذیات باسمات

نشف دمی او بغی بالجسد بس مای

وگف گلبی او علی الخوان بس مای

جلت دیرة هلی او طومرت بس مای

الحمد للرب ترد الوحشه الیه

***

اشمخیط بالجرح ینگطع بیتای

انهمل فتگه انگریزی ابشکل بیتای

انصبغ بالدم درب دیوان بیتای

ابگد ما سال دم جرحی علیه

***

انفتح من الهمص بالبحر بلمای

او سیس بیه صوب الرکس بلمای

صحت اشرت یهل الکرم بلمای

من یحضر یجر بلمی الیه

***

اعلی حگنه طاردینه الدهر من خاف

ابتسم لی او گلی بالشدات من خاف

ابتدینه ابشتل ورد الفرح من خف

الضغط چنه رحل عن الخویه

***

جاسم ثعلبی (الحسانی) 03/09/1393

 

 


برچسب‌ها: ابو ذیات باسمات
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آذر 1393ساعت 9:33 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

عض ابهامک

عض ابهامک

عض ابهامک و افهم و اندم ، لو طار الحق هم کضیته

ما اتنازل من کل حقی  ، لو سیس  بالشط باریته

قوم اتعذر واقصد بیتی ، و البیت امهذب نیشانه

الزم دربک لا تتاخر ، مکتوب ابغیضک عنوانه

استر نفسک خفف حملک ، بالک تتداخل باحلامی

امفخخ گلبی او ینطر رایک ، و انذار امعلگ باسهامی

جیتک حافی ابیوم الضیجه ، او ما قدرت الجاک ابیومه

متکبر واتخط بنعالک ، ما تدری ابعینک مسمومه

اقبل عذری شرط التوبه ، دیوانک من شین الضافک

اکتب وامضی جیت امدحلب ، لا تتعذر های اوصافک

معلول او عایل بانسابی ، چلمت باطل ما نلگاها

کتر نفسک من کل ظالم ، او نگعد هالگعده اشمحلاها

غطی افعالک من اعمالک ، یا طیر اشتر جاک اللیل

مختال الشر هوسناله ، و المجذب بالمای ایمیل

ودک ترجع تبغی الخادم ، لو تتحرر من اسیادک

بارک بالخیر او ثوراته ، و اتقدم بالطف بامجادک

هز ایدک صم ایدک عالی ، یا رب اسمع صوت العالی

واتقدم للروح افدیهه ، چلمات الحق تغسل  بالی

ما تصفگ فرد اید ابصفگه ، مد ایدک و اسهر ویانه

خاطر یسمع صوت العالی ، و المنشد ینسف ضرعانه

طر الگاع او نبت رمحک ، یا شارد ملحوگ ابیومک

باچر والیوم الدم سایل ، من جرحک و اتموت اعلومک

خدر چایک جوک احبابک ، اتبسّم و اترحب بیهم

ذوله احبابک طم اترابک ، لا تبخل جرب واسیهم

لم لم شملک خفف حملک ، بالک تترجا الدفانه

شاهد واحد عند الضیجه ، یفدیلک عشره امن اخوانه

دلالک جاسم واتکتر ، کنز المثبوت الحسانی

لا تعثر واتبیع اهدومک ، لو ترجع بس ما تلگانی

جاسم ثعلبی (الحسانی) 02/09/1393

 

 

 


برچسب‌ها: عض ابهامک
+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 4:34 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

غزل الخیانه جدید

غزل الخیانه جدید

شمّیت الهوی او عطرک غده ایفوح

چنت میت ابجیته غسلانی

طرحنی ابنظرته او رشانی کافور

او فتح جفنه ابحنانه او چفنانی

وفر صک الگلب کنسنه الجفون

او فوگ البرد دمعه الغرگانی

جعلنی بقعه یمه او یندعی ایزور

او لبس نظارته او راح او نسانی

ذهب منّی غفل خلانی ناطور

او عاف المستحی او ما ودعانی

علیمن یا گلب ضاع الوفه افرور

احسب مندحر آه یا زمانی

هذا الکان دین او معتقد بیه

ابزعل طرف الرمش داره او رمانی

اخذ عبره افتکر رخصنه الگلوب

الف صاحب نکر ذاته او سبانی

الف صاحب ترک ربه او سبانی

جاسم ثعلبی (الحسانی) 02/09/1393

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: غزل الخیانه جدید
+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 2:3 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

غزل الحبیب

غزل الحبیب

تعال اویای سافر و الدرب مکشوف

اشربنّک عسل لو تعطش اضنونک

اخذ کل شی التریده او خلنی بس ویاک

عاقل ضحی بیه او انا مجنونک

بعت کل شی اعلی شانک یا عزیز الروح

او شریتک من غریب او گلبی ممنونک

علی ظهری حملتک مثل حمل الجود

او برموش القوافی امفرچ امتونک

مطر تمطر علی و اتحشم الهزات

ابناک انعوف حبنه او تبرج اسنونک

بالک لا تکاسر واحنه متعهدین

تخاف امنین گلی او منخطف لونک

ابتسم للی یحبک و ارتعد لعداک

اشعل نار بیت المایحبونک

یمن ریتک شمس و اتحرر البردان

او ضیک یعلی عند الی یمسونک

تمنیتک قلم و ابصدری ضل مشتول

گول الغزل لجلی لو ینشدونک

صدگ لو تنشد اگلیبی او تحلفه ابدین

الغزل لجلک نشرته ابداعت اعیونک

الغزل لجلک خلقته او فدوه لعیونک

جاسم ثعلبی (الحسانی) 01/09/1393

 

 

 


برچسب‌ها: غزل الحبیب
+ نوشته شده در  جمعه سی ام آبان 1393ساعت 10:37 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات حدیثه

ابوذیات حدیثه

احذرک لا تمس گلبی و نارا

تموت ابضغط دلالی و نارا

تدق بسمار بعیونی و نارا

اقبلت عذرک بعد لتعود بیه

***

شَدگ شَحصد شَلم  بالزرع لو مات

ذبل من یوم حضنه انگطع لومات

شبعنه الما نهم له ابجرش لومات

حقدنه او خوفنه الذبنه اببلیه

***

شَجر شَکسر شَدگ شَلطم و انامت

شَسد بجروح دم صبت و انا مت

ارسلت چم طارش النجده و انامت

اصبحوا طرشان و ایلوذون بیه

***

استعد واکتم خطا احبابک و جارک

ادعینی ابیوم اسد عارک و اجارک

بعدنی ذاکر اسهامک و جارک

خیانت گلبک اتحشم علیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 01/09/1393


برچسب‌ها: ابوذیات حدیثه
+ نوشته شده در  جمعه سی ام آبان 1393ساعت 4:2 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات محذّرات

ابوذیات محذّرات

شریکی ادمن علی و العوز وسفه

حشا السامع نهیل الجسم وسفه

یریت ابعصی من رمان وسفه

او سبع گامات ادفنه ابلاهویه

***

یعادینه الیودنه من ادینه

او یخرمشنه ابکلامه من ادینه

الجری اعلینه یقاتی من ادینه

اذا ما دینیته اصلح الیه

***

هواک اشگد عذب یسمر و مرنی

اطیعه ابلا سبب واجب و مرنی

یذوقنی العسل حنضل و مرنی

یرک وایرید یتسلط علیه

***

التنهب ما یحس ودهه باسفهه

او حبهه ما کسر خاطر باسفهه

الحملهه ما رحم بیهه باسفهه

ایتندم  من لزمهه امن الخویه

***

صدیق الما عرف قدری بسمنه

یخون او یحرگ الوادم باسمنه

ابرده افعاله او ختل بینه باسمنه

او عفنه الدار اله ابلوم او اذیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 30/08/1393


برچسب‌ها: ابوذیات محذّرات
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 7:19 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات ماطرات

ابوذیات ماطرات

انهلس نخل العلا ابداری و شهداه

جذوع اصبح حمه الناری و شهداه

کلام الحق رحل رابض و شهداه

او بگه ابن العوز ناطر بالثنیه

***

انحصد بیدک زرع جارک و عانک

چریم او تبخل ابنارک و عانک

اخافن تطری بسرارک و عانک

دشد رایة علی و اعتمد بیه

***

رعید الما مطر لا مس ولا مر

او لمیعه لا حلی ابریجی و لا مر

صهیله ما شهر غاصب و لا مر

یغشمر بالفلک ذاته ابردیه

***

الدهر قدر علینه انجاز و الغاز

او شعل بینه الفتن و انحاز والغاز

شتل باهل المجد ما جاز وانغاز

یعزز بالغرب و اهلی الضحیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 28/08/1393


برچسب‌ها: ابوذیات ماطرات
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393ساعت 10:57 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

قالب الهرم ابداع للشاعر جاسم ثعلبی (الحسانی)

قالب الهرم ابداع للشاعر جاسم ثعلبی (الحسانی)

آه

من ملگاه

گلبی اعتقد راح اویاه

یغازلنی ابعتب واسمی ابسبب ینساه

تمرض جفنی من باس الرکن و ادناه ثم اخفاه

السهر مفتاح صار الجمرة اجویرید اید اباید و اتحداه

رمح مسموم نظرت عینه صابت چبدتی یم محنتی  ابممشاه

او نیران الهجر بارود من رش الکحل مگرود من ابعید و اتعناه

غزال او یطرد الصایود کسر برموشه طیف العود برض الفلا و اشمجلاه

ثلج بارد یرش الغیم  برده ابضیم  شکل الریم  و اخدوده تکت دم و الیحن یبلاه

من قصف حالوب یمطر فوگی یهطل  صلیه صلیه اتمزگت شمسی ابهواه او صحت حیل اشاه

مانی آنی

تعبیته او تعبانی

او من عذابه مرمرانی

لا یطیر ابعید منی او سهرانی

او لا اکضنه بالاید امگطع اوصل شیبانی

لا یگول اویاک اسافر او لا ینافی او حیرانی

ساحت ایامه عجایب شمرة اعیونه مصایب شرذمانی

نوبه یظهر نفسه نور او نوبه نار او نوبه طیر الوان ریشه او دللانی

صککت بیبان حبی او عینی تربی گمر ضل یضوی ابسمای او خایرانی

لو انا ابدنیاک ابارک لو تضل مفرود مثل النجمه تبرج حیل تبرج تبرج او انا ابمکانی

من ابداع الشاعر:

جاسم ثعلبی (الحسانی) 27/08/1393

 

 

 

 


برچسب‌ها: قالب الهرم ابداع للشاعر جاسم ثعلبی, الحسانی
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 9:4 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات مخلخلات

ابوذیات مخلخلات

حدر جرحی یخی الشامت انا خل

رمانی الما عرف قدری و اناخل

همت اجمع صدگ کاذب و اناخل

یموت البیه وفه او تبغی الشریه

***

رحل هم العلی جاثم و فکنی

ابمفاتیح الغضب صکنی و فکنی

ذبلت اباول اصیاری و فکنی

غصن ریحان و ابصبخه اعربیه

***

تعبنی الما عرف قدری و شلنی

او رکس گلبی اببحر شوگه و شلنی

مره ایمر علی مسعف و شلنی

او مره یشعل النیران بیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 26/08/1393


برچسب‌ها: ابوذیات مخلخلات
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 6:46 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات قاصفات

ابوذیات قاصفات

الف ضربه انضرب گلبی و انا حی

ابسماء السابع وصل صوتی وناحی

اعلی حگی او ما اتل بختی وانا حی

اطیع اشما قسم ربی علیه

***

مطر ینزل علی غیضک و نارک

تهدم گلبی بفراگک و نارک

وصل للغیر منشودک و نارک

و انا الربیت ما تنشد علیه

***

شجاک اشغیرک یسمر وصالک

اجیتک  حافی لدیارک وصالک

الف مکتوب ادز و ارسل وصالک

تشگ بیهن عبث صبح او مسیه

***

هواک الدمر اگلیبی و عر بیه

شتلته او سطحت گاعه و عربیه

اصیل او ما حسبت اترک و عربیه

الرب والحب وحید ابهالدنیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 26/08/1393


برچسب‌ها: ابوذیات قاصفات
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 7:17 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

عتب مع الحبیب

عتب مع الحبیب

اود ویاک اسولف و انظم اشعار

لچن طروا العشگ یصعب علیه

انحنیت اویاک لاکن بالگلب نار

اطفی ابنار گلبی اتشب بدیه

سهرت اللیل اعد انجوم باسماک

ادور اعلیک وانت ابیا نویه

اظن انت الشمس و اتضوی الافلاک

و اظن انت العمر وانت المنیه

هواک المرضانی او طیر ادوای

انجرحت او سهم عینک عم علیه

صرت شاطی البحرک و انزف المای

شجاک اشورطک تهجم علیه

چنت فانوس ضاوی لک بالاشراع

امص من دم ضمیری او ناری بیه

الهدف انت ابحیاتک تزهی ویای

احترگت اویاک و انت ابکل خلیه

توز باعدای یرمونی ابسهم سام

حتی اتفوز واتطهر الثنیه

و اظل آنه الضحیه او دمی مهدور

او تظل انت الیتیم ابلا هویه

جاسم ثعلبی (الحسانی) 25/08/1393

 

 


برچسب‌ها: عتب مع الحبیب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 11:48 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

هوسات بنت العم

هوسات بنت العم

یبت عمی ارد اودعچ لو یثور الدان

اصیرن لچ فشگ و اتحزم ابرمان

اخلیلچ صهیل الخیل بالمیــــــدان

صولات العم تشهد بیهـــــــــــــه

***

یبت عمی ارد اذکرچ ما نهاب الموت

علی حگنه الذهب و امصطر ابیاقوت

او ضرب اسیوفنه بالخلگ ظل منعوت

یا ریت ایکبر والینه

***

یبت عمی غدرنه الما یغص بینه

اخذ دیرانه او دمر محارینه

یریت الیوم یتنادم او یعفینه

لا یوصل یومه او شرداته

***

یبت عمی العرفنه ما یبارینه

البلعنه ابلا ذنب حتما یغص بینه

علی الساتر تفگنه لو یداعینه

الماهاب انکسر ضرعانه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 24/08/1393


برچسب‌ها: هوسات بنت العم
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 6:59 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات الوان العتب

ابوذیات الوان العتب

ارسلت طارش الک مختص بلیاک

او ثبت بالقاک ما عایش بلیاک

اترکت لک حبک او ذنبک بلیاک

اشترید اتگول لو تزعل علیه

***

ابعدت و الگلب من ضیمک تری سل

ابجفاک الدمع هل وانثر تری سل

رسایل تکتب الغیری تری سل

تسلی الروح وآنه النار بیه

***

یشهر الخیر عاود عد علینه

ابفرح و ابمزح و انصر عد علینه

اخذنه او طوف بینه عد علینه

او نزور ابکربلا او نرجع سویه

***

العمر خلص وفر ینزل و عتنی

شباب او قاصد احلامی و عتنی

بیاض اللحیه من نومی وعتنی

احس بالموت یتگرب علیه

***

الف صاحب سکن گلبی والف خل

اعزّب للگصد داری والف خل

ولا واحد وفه ابگلبی و الف خل

کلوا شهدی او اناه کسروه علیه

***

شسولف و الدهر حنضل علی صار

خفانی او مرمر اریاگی علی صار

امیر او ما قبل عذری علی صار

اذا حتی علی حافه ابردیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 23/08/1393


برچسب‌ها: ابوذیات الوان العتب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 9:26 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

هوسات فقدان الاب

هوسات فقدان الاب

الابوا تاج الفخر للابن تچایـــه

یهز الگاع حچیه او رافع الرایه

 

رحل شیخ العشیره او تارک احبابــه

ابحزن ضلّت عمامه او تبچی سچابه

 

سد باب المضیف او تارک الخوان

ما رنت ابیومه الدله والفنجـــــــان

 

ترک کل ذکریاته ابلمـــــت اولاده

شهم معروف عنده او رتب احفاده

 

عادل بالقضیه او ما جرح خســران

متحسفه  ابرحیله الساده و الجیران

 

ثبت عنده الکرامه او یکرم اضیوفه

نسیم الهاب گلبه او وفه معروفـــــه

 

شال البیه هیبه احزن گلبی احزن

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 21/08/1393

 

 

 

 


برچسب‌ها: هوسات فقدان الاب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آبان 1393ساعت 10:57 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

موال و مقال

موال و مقال

یالواعدتنی او رحت لاوین حدّک  وعد

اترجاک جرحی ابالم للی هوالک وعد

لتگول طال الدرب ما محسوب هجرک و عد

اتناول النوم خطفاتک ابگلبی واحس

دمعی اعلی العیون ما هود جرالک و حس

رقصات الرموش جفنی ما خمدلک و حس

یوم الهنی اویاک متلابس ابعگلی وعد

***

هویتک واتعبت برجاک وابلاک

همت لک ما اود انساک وابلاک

شجاک اشغیرک شارخاک و ابلاک

اموت اویاک لا تحزن علیه

***

بعدنی اویاک اجر حسرات واندم

کحل عینک عمه الدلال واندم

عدل بعدک غریب انساک واندم

الندامه اویاک ورده ابمزهریه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 20/08/1393


برچسب‌ها: موال و مقال
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 4:23 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات عایدات

ابوذیات عایدات

شرف حبک دخل گلبی و سرنی

چتفنی اباول احلامی و سرنی

ابخلاف العیشه زف عگلی و سرنی

او جعلنی طفل و ایلولی علیه

***

حفر حبک ابگلبی اشطوط و انهار

وگع همک علی و انحدر و انهار

بگیت اعتب و ادگ اللیل وانهار

خطفنی البدر و اتشمت علیه

***

جفن عینک خطف گلبی و هف بیه

عنید او مارکد قاصر وهف بیه

اخذ منی العگل قاصب و هف بیه

شعلنی ابنار و ایحشم علیه

***

الگلب من یوم شال المحب ماهاد

یراسلنی او غریب اصبحت ما هاد

ابفلم یرسل مکر و احساس ماهاد

یعذبنی او یذب جوره علیه

***

جاسم ثعلبی (الحسانی) 20/08/1393

 

 


برچسب‌ها: ابوذیات عایدات
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 2:36 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه حدیثه نجاحنا حسین سلامنا حسین

لطمیه حدیثه نجاحنا حسین سلامنا حسین

یا حسین انت امیری یا عجید ، یا بدر الوحید

ابصرخه نهتف بالسماء احرار او عبید ، تذکار الیزید

اتکسّر اوهام  ال امیه و الجلید ، السکته ما تفید

ها هنا لبّسنا ثوبٍ من  جدید ، میعاد الشهید

سیدی اویاک حملنه القضیه

ناخذ ابثار من احفاد امیه

ثوره ثوره او کسبنا الهویه

اتعلمینه او سحقنا المنیه

نجاحنا حسین سلامنا حسین

حسین ، حسین ، حسین ، حسین ، حسین

***

انکروا زمزم او فتحات الجبال ، فی وقت الزوال

طال شق القمر و افعال الرجال ، و الحل و الحلال

من طریق البحر ساروا و الرمال ، محراب التلال

هبَ من بیت القدس طال الهلال ، مشروح المقال

خطوه خطوه نودکم بدینه

من ظلمهم علیکم شچینه

و ابدربکم عطاشا او سرینه

وحق جدکم محمد نبینه

نجاحنا حسین سلامنا حسین

حسین ، حسین ، حسین ، حسین ، حسین

***

وین ابن ملجم او وین ابن الحریم ، و الشمر الئیم

وین کتال الطفل حقه الجحیم ، ما یروی النعیم

شفته شیال العلم بالطف مقیم ، عطشان او یهیم

ابدمه اروی المشرعه او جوده الکریم ، ابوجهه الوسیم

ابفمه السیف و نال الشهاده

هجرته الروح شعاره العباده

استرخا لحسین و عاد الشهاده

مو حرب دار عناد او اباده

نجاحنا حسین سلامنا حسین

حسین ، حسین ، حسین ، حسین ، حسین

***

استعد شیل العلم حرر هادیار ، مکتوب افتخار

العالم اتجند او هب ضد الکفار ، کافی الانتظار

طهر النفس الزکیه والمزار ، و احسین الحوار

جرد السیف ابیمینک باختصار ، حق الانتحار

لا تهاب المنایا الخفیه

علمتنه الامینه الزچیه

حاربت کل جهود ال امیه

نالت النصر بشام الابیه

نجاحنا حسین سلامنا حسین

حسین ، حسین ، حسین ، حسین ، حسین

***

 

شاعر اهل البیت : جاسم ثعلبی (الحسّانی) 16/08/1393


برچسب‌ها: لطمیه حدیثه نجاحنا حسین سلامنا حسین
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم آبان 1393ساعت 3:57 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

مطالب قدیمی‌تر