دیوان الشعر الاهوازی لل شاعر جاسم ثعلبی

اشعار عربیه حب و غرام و ابوذیان و رثاء الایمه

تستاهل اکرمک

تستاهل اکرمک

حصدنه احباب بیدر و احنه ماشین

المنیه اسباب و اتجر ابقلمهه

علیمن یا عتب یا دمع یا نوح

العقول اضعاف و اتسلح زلمهه

***

شکینه امن الدهر لبّسنه جنحان

یرید ایطیر بینه او یبتلینه

تاسرنه ابدموع التجری بدموم

او سکتنه امن المراجل ما حکینه

***

اعتقد غالی اشتریتک و الوکت نار

فدیت الروح و اعیونی الجمالک

تستاهل اکرمک و انت قنعان

صرت بالذمه والقاصد حلالک

***

شوصفنک قمر و اعیونک انجوم

طفه نور الشمس من شاهدتکم

مثل یوسف حنانک طیفه یغنیک

او زلیخا ابحلم لیلی عاتبتکم

***

الکرامه اویاک  دمعه ابطن الجفون

المرود حب غزل حاجب عشقکم

الکحل منگاشه بیده او یطهی بالعین

او یثبت بالنظر واید یودکم

***

صرت صیّاد ترمی او تشلع اذنوب

 تدک قلعاتی وآثاری او حصونی

جرحت الجرحوه مرات الاجناب

او دمرت الگلب بالهم ینونی

***

غرقت اسنین وانت اتعاتب الروج

ترید الدیه تسلبهه الوصالک

و انه اهمومی فقیره اتعاتب الجار

اخذ کل شی التریده الله ابدالک

***

احبک یا وفی و اعیونک السود

او دموع الغیر ما نسلت گذلتک

لان بیتک مضیف او ابن الاحرار

اهل صیت او جلاله او حل عرفتک

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 12/06/1393

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: تستاهل اکرمک
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 0:49 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

دارمیات مکملات

دارمیات مکملات

سم لو خنگ تردین یا روحی اطلبی

ظالمنی المحبوب او عایفنی ربی

***

سم لو خنگ تردین لو ضربه بالسیف

خل الخلگ ترتاح او تتعاشر ابکیف

***

سم لو خنگ تردین و اتخیری الیوم

اطلبی الخنگ یا روح بس کافی اللوم

***

سم لو خنگ تردین لو اغرگچ ابمای

ما ارید اشوف الخان لو صایر ادوای

***

 سم لو خنگ تردین لو چیله باللیل

اشوالچ اتموتین وی نجمة اسهیل

***

سم لو خنگ تردین ذلیتچ اهوای

عطشانه و اتموتین لا سم ولا مای

***

سم لو خنگ تردین ملینه یا روح

چا المن اتونین و اگلیبی مجروح

***

سم او خنگ واهموم ما موتاهه

اتجالع جویه الروح ذکرت هواها

***

ما اموتچ انه اهواچ یا روحی فوتی

نتعاون  انه اویاچ لو وصل موتی

***

ورده او شمع بالمای دزیته اعینچ

اطلبی الفرح والعید خاطر یجیلچ

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 11/06/1393

 

 


برچسب‌ها: دارمیات مکملات
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم شهریور 1393ساعت 8:52 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ما عندک وفه

ما عندک وفه

تذم واتعیل  بیه والگلب مجروح

خیّطته ابضمیرک و ابرمش عینی

ما طاب الالم زاد الونین ابنوح

خزّن جرح گلبی وانت بالینی

یا مال البذلته او عمرت لی اقصور

مستانس ابحبک ما تحنینی

فگدتک بالفرح والحزن ما شفناک

تتشمت علیه او تلطخ اسنینی

دعیتک تفتره من شالوا التابوت

تدفن ذکریاتک وانت سابینی

علیمن شاد خشمک وانت حفنة مای

وآنه البیر کله شایله ابدینی

علی شانک غریب اصبحت واطلب ثار

نایم مندحس و الفرگه تلوینی

اعاتبلی جبل ما هزه صم اتراب

تتکبر لمن و ابرمشک ارمینی

شایف کل محبه او ضفت کل محبوب

بس بحرک نشف بالهم یعازینی

بارک بالخیانه او تنتظر مجنون

ما عندک وفه اتندم او حاچینی

دفنت اسرار بالحب ما دفنهه المای

و انت اترید بسرارک تبچینی

اترکک یالبعتنی ابامر عزرائیل

اذا بلقیس دینک بالسماء ادعینی

سلیمان النبی ما خالفته ارجال

و ابقصره الزجاجی ارسم دمع عینی

جاسم ثعلبی (حسّانی) 11/06/1393

01/09/2014

 

 

 


برچسب‌ها: ما عندک وفه
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم شهریور 1393ساعت 7:49 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

فتلت السهر

فتلت السهر

الوم اعلیک المن وآنه راعی الصوچ

علی الما یسوا المن روحی محترگه

شفته ایغازل انجوم السماء باللیل

و آنه انطر علیه او مثلی ما یلگه

فتلت السهر و اعیونی غزل منقوش

تشنط گلبی ظالم بیدک اتعلگه

اعلمک واندعیلک وانت الغرگان

تزامطنی ابروجک من هو الیغرگه

شتلیت الورد وایغازل البستان

تشلع بالثمر و الحاصل اتحرگه

الحد من هالعناده یا یا غریب الدار

لو بیدک ابهاون گلبی اتدگه

جاسم ثعلبی (حسّانی)10/06/1393

 

 


برچسب‌ها: فتلت السهر
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم شهریور 1393ساعت 1:14 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

غالب الهرم : شعر هرم مثلث ، خماسی ، مختلف القافیه

غالب الهرم : شعر هرم مثلث ، خماسی ، مختلف القافیه

یا غریب

ابکل مدینه کن ادیب

لا تعثّر سفرتک انت المجیب

قلبی مو شاشة قمر یزهی او یغیب

ردت انصحک ردت ارشدک و اعتقد طیف حبیب

وصفّیتک

لو ادیب او عالی صیتک

صیر قاضی للعداله مو غریب استرشدیتک

اترک البایع حلاله او هایم ابدرب الرذاله شوقیتک

مثل مضروب ابجمالک یا هلال ابظلمه یزهی عربی وامعدل لقیتک

کلشی حاصل

الظلم و اعداداته واصل

و التمنی النار حتماً فکره ناصل

و التعده اجبال و ابحار الملامه رشده فاصل

الجنه ما تعتاز کل تایه طریجه او ذم رفیجه او لیله ما صل

یا غریب ، او وصفیتک ، کل شی حاصل

ابداع جدید لغالب الهرم من

الشاعر جاسم ثعلبی (حسّانی) 10/06/1393

مثلت بمعنی ثلاث هرمات

خماسی بمعنی کل هرم لها خمس مصاریع

 

وشکرا انتظر انتقاداتکم .


برچسب‌ها: غالب الهرم, شعر هرم مثلث, خماسی, مختلف القافیه
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 7:28 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابو ذیات لیلیات

ابو ذیات لیلیات

الدهر لو ما سمح للعقل یمنه

تعثّر بالمصایب سهر یمنه

صحیح الود بناله قصر یمنه

ولاکن ما رسم خط للخویه

***

الوکت دردش علیه اهموم وابلی

غریب او ما رحم ویای و ابلی

وحق من عطّش العودین وابلی

ما اخاف الغدر حد المنیه

***

الدهر بهموم خلانی بلانی

ما انسا الفضل قطعاً بلانی

انا اموفی اسهرت لجلک بلانی

اخو بالضیج دمی ایحنی ادیه

***

غریج او روج بحرک قبر ضکنی

ما عندی خطا و اتلوم ضکنی

حلو مثل الشهد یا قال ضکنی

تجدنی الوفی او حارص بالثنیه

***

یدولاب الدهر بحشای نم نم

جعلتک بالگلب ناطور نم نم

اریدن لو یبس شفتای نم نم

عشت ویای و اتدلل علیه

***

امیر او ما جفل گلبی ولا دار

ولا حب فتن بالدنیا ولا دار

علی الطیب الذهب بعته ولا دار

ارید الله او علی یرضی علیه

***

السخاء و الکرم بجفونک یلولن

وفیت او شاهدت طیبک یلولن

شفت قطرات بعیونک یلولن

کلک ذوق ما عندک ردیه

***

الشعر ما طفی کل ناری ولا هاد

قصاید فجرت و انغم ولا هاد

ما شفته جلی ابهمی ولا هاد

بس قلبی چواه او عم علیه

***

احب حرف السلا دایم ولامن

علی احبابی یحن قلبی ولامن

زرعت الطیب محصولی ولامن

رضیت ابکل حکم یصدر علیه

***

نحب بالوم زایل وانتمنی

القلب ویاک تعلم وانتمنی

علیمن جارک ایوم ونتمنی

رحلنه او ما نسه طیب الثنیه

***

شجاک اشغیرک تعتب علیمن

اشجنیت ابصدقتک یسمر علیمن

وحق صهر النبی و اقسم علیمن

جفیت او چردست جورک علیه

***

غرقت ابکثر صب دمعک و جوراک

رحلت او ما ندل ادیارک وجوراک

بلم متحمل اهمومک و جوراک

اشعلتنی ابنار ما عندک خویه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/06/1393

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: ابو ذیات لیلیات
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 5:52 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات الشریک

ابوذیات الشریک

شریکک لا تظلمه او تسب بالک

اکرمه او لا تقول القدر بالک

احلفک خل حنانک بدر بالک

او تعیش ایام و ایامک زهیه

***

عشقتک و استعد للعشق بسکوت

ابحنان اشرب الحنضل و احس بسکوت

علیک انظم اشعار انتظر بسکوت

اذا ما تکت محصولی الاذیه

***

الامان ابغیر حکمه ماله تالی

رضا المحبوب سایر ماله تالی

الخالق لو یرشدک ماله تالی

جمیع الناس توگفلک حمیه

***

اذا حسیت ربعک عبث طارت

وحید او لا الک من محب طارت

احوالک من اساس ابعلم طارت

یرید الرب یکرمک بالدنیه

***

دخیلک لا تمس العرب واتلوم

علیهم تجمع احکایات و اتلوم

تطش باحکام نو القدر و اتلوم

العقل یدری الصحیح ابیا نویه

***

کلامی اویاه صادج واسمی عنه

سبب ضحکاتی منه و اسمع انه

اذا لحظه نسانی و اسمع آنه

تشب بالگلب نا او یطفی ضیه

***

نعاسی اللیله کاسر مایردنی

ترکته ابلومه هندس من یردنی

حبیبی ارجوک جرعه مای اردنی

السهر و العطش و انته اتخون بیه؟

***

احیان مستانس انا ، و احیان طیری میطیر

مدری السبب منی انا ، مدری الزمن حکمه ایثیر

یا ربی زید ابهمتی ، واکشف همومی ابتقدیر

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/06/1393

 


برچسب‌ها: ابوذیات الشریک
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 2:10 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

علوانیات الحسانی 25

علوانیات الحسانی 25

الگلب ویه النوده ابعتب یومای

ندبته او ما سمع یا ناس یومای

لا مانعنی منه جبل یو مای

مدری ابیا سبب مغضب علیه

***

احبابی الواعدونی عدو یو عون

متی من نومهم و الخدر یوعون

شاگل للگلب لو هاجروا یوعون

الهمه الصبر لو شحوا علیه

***

صدیق الما درکنی او طرد یملای

یدچ بهمومه ظل بالگلب یملای

یگلی شیل لا تنتظر یملای

احترمته او گام یدلل علیه

***

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/06/1393


برچسب‌ها: علوانیات الحسانی 25
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 0:38 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

عرس المنایا

عرس المنایا

یلی هویت الدنیا شیر مســعود

عرس السباع و لا عرس المنایا

حملک ثقیل و للحامیه احدود

تتفرج علیک اجنود کل الخلایا

***

تکتب علیک الراویه بالهاویه اجرود

البطلان والحق تری شق المناشیر

قسّم حلالک لا یظل باب مسدود

والارض بیت الندامه من دون تفسیر

***

ابسوق الحمام اتشاهد اطیور واتطیر

والخل و التخلیل فیه الملاهی

و الدر والدینار سارق حبی ایسیر

والراتب ایکف بالتمام و انت ساهی

***

سد باب بیتک من کل شریر واشریر

اغسل کبدتک والوعود ضمایر

عاهد نبیک و استعین بالله

واترک هواک الکنت فیه حایر

***

لا تفتح الباب من غیر تدبیر

المال حقک و الحلال گلاید

یسقی الاحبة و الیصیر ایصیر

والرازق الله و لتقول زاید

***

بیت الامل مفتوح وانت مضیفه

اعیال مخلوقین حق الکرامه

ربک جعلهم یشفی القلب بالقلب

و یملی الجود بالجود و یحلی حرامه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/06/1393

 

 


برچسب‌ها: عرس المنایا
+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور 1393ساعت 4:22 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

کن منصفا

کن منصفا

حیاتک بدرٌ اذ اغاب ظلـــــــــــــمت

ازهی و لا تظلم و کن شیخً ســـــلیم

المخلوق نارً اذا بارزته خـــــسرت

عیال الله حقاً اصحی من النوم یا حلیم

***

دعوتک یا ربی انزع کل ما یولمنی

لقد خاب ضنی من الاخرین

انت رجایی و انت ربی و خالقنی

لا استعین بغیرک طول السنین

***

اغبی الرجال من کسر هیبة اهلهُ

و یراقب من یشارکهُ فی المصائب

و اکثر ذکائاً من احل بهن حباً

و باشرهن بمعروفٍ فی النوائب

***

رایت مصباحً ذکی لطاعتی

یهب و یطفی و یشفی البکاء

و صبرٌ جمیلٌ احاط دمعتی

و مسکٌ و عطرٌ یزیل البلاء

***

لا تعادی الدهر یوماً مغرماً

ولا تبادی بالقتال عارٌو شتیمه

کن منصفاً راعیاً و لیس مرعباً

کسب المعالی بالحروب جریمه

***

الحب فضیلهً یستحقها من احب

وصلة الارحام بالجناة طویله

صراطٌ یراد بهِ سعدٌ من استحق

و صفات الخیر دون الجار علیله

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 08/06/1393

 

 

 

 


برچسب‌ها: کن منصفا
+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور 1393ساعت 11:27 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

مطالب قدیمی‌تر