دیوان الشعر الاهوازی لل شاعر جاسم ثعلبی

اشعار عربیه حب و غرام و ابوذیان و رثاء الایمه

هوسات تخص المرحوم مذخور ابن درچال و غلام ابن علوان بطلب من صادق البوغبیش

هوسات تخص المرحوم مذخور ابن درچال و غلام ابن علوان بطلب من صادق البوغبیش

تموج الهوسه من ذکریت ابو خالد

شهم مذخور واسمه الکل وفی والد

شجاع او هیبه عنده امجرب او عابد

مسموعه افعاله ابصولاته

***

اشلون افتل قصیده و البنود اجبال

ما اگدر اوصف سیرة الی شال

ابن غیره او ستر مکتوبه بالامثال

مصباح او یضوی الجیرانه

***

شدینه القوافی ابطار ابو علوان

شجاع او هیبه عنده امعزب الدیوان

ابو یونس کریم او چاسی الجوعان

یغلام الحد بیه ناطوره

***

انقهر بیت الحزن ما یرضی افکنه

لبو علوان منوی اشلون اطوفنه

افعاله او نضاله ابیته اشمنه

من عمه او خاله اکحیل امصلصل

***

شد اعلی الرچاب او فاسر الهانک

تتفاخر تجی امن ابعید عدوانک

مو بس ابن ابوک اهوای خوانک

صدقانک تصبح لک هیبه

***

مد حبل الوصل و اتگنص احذاله

تمرحب للوفی والوحد ارجاله

افتخر بالرفع علمه او هوس اوشاله

ما هاب الذل و اتصداله

***

جاسم ثعلبی (الحسانی) 10/11/1393

 

 


برچسب‌ها: هوسات تخص المرحوم مذخور ابن درچال و غلام ابن علوان
+ نوشته شده در  جمعه دهم بهمن 1393ساعت 4:54 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه بحق السیده فاطمة الزهرا (س)

لطمیه بحق السیده فاطمة الزهرا (س)

یا ام ابیها یا زهرا ، یا تاج علیها یا زهرا

الزهرا مرقد للامامه ، الزهرا جنه الکل زهور

الزهرا محراب النجابه ، الزهرا نسمه الکل عطور

یا فدک و العز نطرها ، یا طمع غش النهار

یا لیالی ابظلمه بدعت ، یا ارث شع بالدیار

یا ام ابیها یا زهرا ، یا تاج علیها یا زهرا

***

یا ولایه ابکل حکمها ، یا سند ذات الرسول

یا ثمر جنة ولیها ، جامعه الحل و الحلول

نجمه و ابتاریخ تزهی ، وحده ما تا جد مثیل

و ابسمانه الکل شهدنه التارک النورچ یشیل

یا ام ابیها یا زهرا ، یا تاج علیها یا زهرا

***

یا سعاده ابگلب مزهر ، یا شمس بارض الجمال

یا طهاره ابوجه صایم ، یا نبع مای الزلال

آه یحور الجنه طبعچ ، طاعه الچ سیف او رماح

آیه بالقران تزهی ، ابموکبچ رایه او نجاح

یا ام ابیها یا زهرا ، یا تاج علیها یا زهرا

***

مطر وامعزب دیاره ، او شاتل العز ابهواه

یا ارض ترکت املها ، او یا جرح یکره دواه

گلبی ضاوی ابنار حبچ ، عایش او اصبح خطیر

یا سفینة نوح اوصفچ ، قاصدچ شیخ او فقیر

یا ام ابیها یا زهرا ، یا تاج علیها یا زهرا

***

اشتد زعلنه او حاربانه ، الدهر واسمچ فرجانه

بصمه النه ابکل مجالس ، الشاهد ابنچ عرفانه

وین صوت الحسره نایم ، گاعد ابسد الدلال

سمع سیف الحق ینادی ، الکوفه تشهد والرمال

یا ام ابیها یا زهرا ، یا تاج علیها یا زهرا

***

شاعر اهل البیت :

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 05/11/1393


برچسب‌ها: لطمیه بحق السیده فاطمة الزهرا, س
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 7:7 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه عتاب زینب مع اخیها الحسین علیهما السلام

لطمیه عتاب زینب مع اخیها الحسین علیهما السلام

سیدی او مولای ، مهجتی او سلوای

لو رحل راعی الضعینه ، من یضل ویای

***

انا زینب عاتبیتک ، اسمع اعتابی او ونینی

آه یخویه اشتد عذابی ، ابروحتک یکثر سحینی

گمت عالتل و اربی صوبک ، ما شفت بس التراب

الرایه بیدک و اندعیلک ، هدم احلامی الخطاب

العطش ضر احشای ، امنین اجیب المای

لو رحل راعی الضعینه ، من یضل ویای

***

خویه و افراگک جرحنی ، من یطیب علتی

خویه ما ضلت عداله ، ارد اسمّع شیعتی

شالوا الراس العصابه ، اعلی الرمح من کربلا

او گطعوا اچفوف الکفلنی ، و انه عنده امدلله

اشچی المن های ، ذلتی او بلوای

لو رحل راعی الضعینه ، من یضل ویای

***

دگت اطبول آل امیه ، و العدو اصبح یجول

اتحاشدت کلهه علینه ، اتقسم اعیال الرسول

اماسره اطفال او یتامه ، العطش و الحر والرحیل

و الضرب بالسوط ضرهم ، بیهه صب دمعه العلیل

الجرح غث ادوای ، او بالدرب حفای

لو رحل راعی الضعینه ، من یضل ویای

***

و الشمر سار ابضعنه ، او عفنه اهلنه امّمطله

او عالرمال ادموم سالت ، وینه سبع الگنطره

وینه العاهد اخیته ، وینه رحت اماسره

والجیوش اتجول یمنه ، امن الطغات امحاصره

الراس یبچی اویای ، محزن اعلی اسبای

اشلون اخوی احسین یقبل ، اویه الغرب ممشای

***

شاعر اهل البیت :

جاسم ثعلبی (الحسانی) 04/11/1393

بطلب من الرادودین عارف نیسی و عباس سلامی

 

 


برچسب‌ها: لطمیه عتاب زینب مع اخیها الحسین علیهما السلام
+ نوشته شده در  شنبه چهارم بهمن 1393ساعت 7:36 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه بحق السیده فاطمة الزهراء (س)

لطمیه بحق السیده فاطمة الزهراء (س)

مشتاق ازورچ یا بعد عینی

یا ریت و الزهرا تنادینی

***

مشتاق ازورچ و اکمل احلامی

یا کعبه اطوفچ و انشر انغامی

حبچ جلبنی او بالگلب دامی

یم الگبر ردتچ تحاچینی

مشتاق ازورچ یا بعد عینی

یا ریت و الزهرا تنادینی

***

مشتاق اشوفن جرح دلالچ

کسر الضلع یصعب علی احوالچ

من کفنچ باللیل من شالچ

ابعید الدرب من هو الیدلینی

مشتاق ازورچ یا بعد عینی

یا ریت و الزهرا تنادینی

***

مشتاق و الفرگه علی طالت

بس عینی تشهد عالوجه سالت

و الدنیا غصباٌ بس علی عالت

ضاگت علی من هو الیسلینی

مشتاق ازورچ یا بعد عینی

یا ریت و الزهرا تنادینی

***

بنت الرسول او سید الکونین

ام زینب او ام الحسن و احسین

ابذچر الزچیه هل هلی یا عین

گلبی او ضمیری ضل یداعینی

مشتاق ازورچ یا بعد عینی

یا ریت و الزهرا تنادینی

***

ام ابیها و الوفا والزود

الشیعه نسبنه او ما تکضنه احدود

درب السعاده للبشر ممدود

اسم النبی والزهرا یشفینی

مشتاق ازورچ یا بعد عینی

یا ریت و الزهرا تنادینی

***

شاعر اهل البیت :

جاسم ثعلبی (الحسانی) 02/11/1393

 

بطلب من الرادود الحسینی الشاب عباس سلامی من مدینة الاهواز


برچسب‌ها: لطمیه بحق السیده فاطمة الزهراء, س
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم بهمن 1393ساعت 6:40 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه فی رثاء فاطمه الزهراء (س)

لطمیه فی رثاء فاطمه الزهراء (س)

ابوذیه عن لسان الرسول الاعظم (ص)

احرزت ملک الرساله و آنه امی

غرکت اببحر علمی و آنه امی

صرت والد الروحی و آنه امی

شفا للناس دنیه او آخریه

***

ابوذیه عن لسان الطاهره بضعت رسول الله (ص)

غرگ گلبی بهمومه و آنه امی

سبوا بنت الکرامه و آنه امی

صحت یا بویه وینک و آنه امی

انکسر ضلعی او طحت غصبن علیه

***

لطمیه :

باسم رب البریه ، احلفچ یالزچیه

کسر الضلع اذاچ ، لو جت المنیه

رکله و الباب انشلع ، بیهه و المحسن وگع

عتبه مضمومه علینه ، الجار و النایم سمع

وین ولدی او شیعتی ، الیوم احضروا دفنتی

یشایل التابوت ریض ، دم البجرحی نبع

یالزهرا الزچیه ، یا بنت الوفیه

کسر الضلع اذاچ ، لو جت المنیه

***

ابسکته دفنتنی العرب ، بالگبر شنهی السبب

اشلون یقبل گلب ابویه ، داویه ابنار او لهب

ریت ازوره و اسئله ، یدری عنده امدلله

احاه یا حامی الحمیه اتشمتت بینه الغرب

الدمع یشهد علیه ، تعاتبنی اشبدیه

گلبی او ضلعی مکسور، جیت اشکی ابشچیه

***

ابهل سفر متمحنه ، عفت زینب محزنه

اطفال والدمعه تجرها عفیه گلبچ آمنه

الزهرا حقها تفتخر ، بنت ابن سید البشر

اشبول متعلقه ابحیاتی ، و ابحنانی مومنه

تبعتنی الاذیه ، او مکتوبه ابوصیه

الکوفه تشهد ابهای ، ضحایه الغاضریه

***

خلص عمری بالخطر ، گلبی من ضیمه انفطر

والولایه حگنه حگنه ، یشهد البر و البحر

جونه مثل العاصفه ، بالکراهه امکلفه

نسوا کل طیب النبوه او حتی ریح العاطفه

الدمعه بالخد سریه ، شیعتی تحزن علیه

حقی لو اعتب علیکم ، اطلبوا و انه الوفیه

***

شاعر اهل البیت :

جاسم ثعلبی (الحسانی) 01/11/1393

بطلب من الرادود الحسینی عارف نیسی من مدینة الاهواز

 

 


برچسب‌ها: لطمیه فی رثاء فاطمه الزهراء, س
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 7:46 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات و علوانیات

ابوذیات و علوانیات

عروسه او بالحلگ تنحب و تنداس

تدمر تحرگ او تلمض و تنداس

ترکهه البالعجم وسمه وتنداس

لان عنده الحیاة اجمل هدیه

***

حلاة الزلمه من طبعه و ماله

ابکرامه او للزعل هبط و ماله

حچی الناگص کسر فاله و ماله

او یحیی البیه وفه باجمل تحیه

***

ضعون اهلی ارحلوا لا وین یردون

اذا مسهم عطش بالعین یردون

متی یا یوم لرض الوطن یردون

اخاف الموت یسبگهم علیه

***

الیهم بالناس من کل محن یبری

ابسببهم کل جرح مفتوگ یبری

اذا دهرک ختل له ابحزن یبری

الیواسی ایعدّل ادروب الخویه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 01/11/1393


برچسب‌ها: ابوذیات و علوانیات
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 5:16 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

هله ابحور الجنان

هله ابحور الجنان

تحملت الاذا من فسرک یاطیف

نازل بالگلب و اتعذب ابحالی

ادور اعلی المخده او ما یلمنی افراش

ضچرگ بالضمیر او حرگ دلالی

***

مثل نجمه صرت و اتغازل الدفان

او جسمی ابکل چفن مکتوبه چلماته

بحر لحد الشجاعه الما یهزه الروج

علی لج الهوی مرفوعه رایاته

***

مثل طیر ابشماله و الجلید اجبال

علی ریحت هلی عایش ابدیوانی

تحزم بالصبر لما تجیک النوگ

ختل یکتب رجز جاسم الحسانی

***

مثل مغزل غزل فرانی الدولاب

افتر والصبر متگطعه ابتوته

ادور اعلی الزهت لی و انشد الجیران

مو شجرة غضب مو صخره یاقوته

***

هله ابحور الجنان السلمت للعین

او هله ابریح الشمال اتبشر اخباره

او هله ابعامود صیوان الیشیل الراس

او هله بالدگ گهوته او عزب الجاره

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 30/10/1393


برچسب‌ها: هله ابحور الجنان
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم دی 1393ساعت 7:49 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات مدلولات

ابوذیات مدلولات

متی دنیای خیر او فرح تمطر

ابوسط گلبی من الحسرات تمطر

اون او سهریت اللیل تمطر

شکیت اهمومی للمابیه حمیه

***

دلیلی ضیع الدالول والدال

او گطع حبل الوصل بالبار والدال

اببحر عمری او لهمنی المیم و الدال

شلهت ابشوگ جزره او عم علیه

***

الکذب مذموم عند البشر و الذال

ابگطع راس الصدق متهوم و الذال

انجرح گلبی ابمکرر الف و الذال

اذا تمطر غضب تبلی الثنیه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 19/10/1393

 

 


برچسب‌ها: ابوذیات مدلولات
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم دی 1393ساعت 5:39 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات الخمینی العظیم رحمه الله

ابوذیات الخمینی العظیم رحمه الله

امام الامه قایدنه و حدنه

او ثبت بوجوده عزتنه و حدنه

شعوب الوطن باخلاقه و حدنه

او طرد کل طاغی ظالم بالثنیه

***

ذکرتک و الف حصره اویای وجن

امین او طاعتک کل انس وجن

اناسی ابذکریاتک یجن وجن

الخمینی اسمک و ابن سید البریه

***

جفیت او هل حنانک ناسی انتِ

کریم او جود فضلک ناسی انتِ

رجای الگلب حبک ناسی انتِ

شجاع او چلمتک مسند الیه

***

حرت مگدر اوصفک ورد باسماک

انفجر برکان بارض الوطن باسماک

نبع صافی او عذب کالمطر باسماک

ذکرت امروتک جیت ابشچیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 27/10/1393


برچسب‌ها: ابوذیات الخمینی العظیم رحمه الله
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم دی 1393ساعت 2:17 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات مشفرات

ابوذیات مشفرات

حشّن یا اضباع البار و اکلن

ابملک ربنه اصغار اکبار وکلن

اکو اطروش التسلی الدار واکلن

تفردش ما بگت عدهم حمیه

***

سجن صار الوکت للدان و اکفان

ابعجل قواته اجن سیطرن و اکفان

اکونادر یکفنه الحزن و اکفان

او نداوی اجروحنه او نسکن سویه

***

الوکت تاهمنی اجر انغام و اسهام

ابحروبه اتحملیت الام و اسهام

ابطمع رحب لی اخذ وام و اسهام

رفضته او عاندت حد المنیه

***

الصهاوی البالفله گوطرن و اهلن

علی الباع الاخوا هاجمن و اهلن

جلس باذلالهن کل وفی و اهلن

او یطردن کل غبی المابیه حمیه

***

جاسم ثعلبی (الحسانی) 26/10/1393

 

 


برچسب‌ها: ابوذیات مشفرات
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم دی 1393ساعت 1:15 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات عتاب الرجال

ابوذیات عتاب الرجال

تذم تشتم توز تفتـــــــــــن ولا راک

علیه او کاتم اســـــرارک و لا راک

بعد ما احمل اشــــــرارک ولا راک

انگطع حبل الوصل و احنه الضحیه

***

کبیر البیت اله مسند و اله رای

بحر من هبت اریاحه و اله رای

اله ملک الستر مزهر و اله رای

یعطی الحق لمن حاز الحمیه

***

علیه اتچردس امن التهم و الهم

تشربنی ابمرارک صبر والهم

یگلبی لا تعاتب غرب والهم

خلیک اجنبی ابدار الخویه

***

خذیت الی تریده او طرت وانویت

شعلت النار بیه او حرت و انویت

ما تدری ابضمیری احثرت و انویت

بعد ما ارجه یوم اتحن علیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 19/10/1393


برچسب‌ها: ابوذیات عتاب الرجال
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم دی 1393ساعت 5:45 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات الحجاج

ابوذیات الحجاج

هله بالطاف بیت الله و صلبه

ابعباده او طاعه للخالق وصلبه

تهنی اولاده و اخوانه وصلبه

اهلال او هل غفل واضوه الثنیه

***

هله بالطاف بیت الله وزاره

ابلباس الحکمه لف عگله و زاره

بذل ماله او ترک حاله و زاره

او  رجع مرتاح من ضیم الدنیه

***

یون گلبی اشعلامه ونت هینه

العدوا فسّر کلامه  ونت هینه

متی نصفه ابهوانه و انت هینه

او نزیل الکدر بفراح الخویه

***

یمن شخصک ختل بالگلب و انصاد

علی احلامی ابجیوشه هجم ونصاد

اخذ کل ذکریاتی او ثلم ونصاد

ابثانی النص گطف رمحه علیه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 18/10/1393

 

 


برچسب‌ها: ابوذیات الحجاج
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم دی 1393ساعت 11:4 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

هوسه عملاقه هدیه الی عشیرة بنی ساله

هوسه عملاقه هدیه الی عشیرة بنی ساله

بنی ساله النشامه البیهم الغیره

اهل دله او مضایف للخلگ سیره

هذول اهل الکرم و اهل العلم و الذات

عادلهم اسدهم یحضر الصعبات

قدمه الهم نقل تاریخنه اکتابه

الهم بالمعارک شرکه و انسابه

ما بیهم طریر الیذبح الخوان

متحدین ضد الیغزی الصدقان

مضایفهم سلفهم فاتح ابوابه

یعزبون الغریب الحامل اطلابه

مطلوب الگصدهم ما یضرونه

علی اعماله ابجرایم ما یجازونه

یحسبون العشایر حسبه عربیه

الوحده اتاسست باسم الاهوازیه

ما عدهم من شگ اهدومه

واحدهم مضموم الیومه

من عدهم های المعلومه

اسباع او ولد اسباع اتشرف بیهم

 

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 14/10/1393


برچسب‌ها: هوسه عملاقه هدیه الی عشیرة بنی ساله
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم دی 1393ساعت 4:12 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

قصیدة نبی الرحمه بمناسبة الوحده الاسلامیه بین الشیعه و السنی

قصیدة نبی الرحمه بمناسبة الوحده الاسلامیه بین الشیعه و السنی

امنین ابدی ابکلامی واطرح اعجوبات

علی العاشر ملوک او ربه یبراله

امسافر بالسماء او آیاته بالقرآن

مباشر کلم الرب و اخبر اعیاله

***

ابتداء ابثوره عظیمه الهزت اهل الکون

ابزمان الجاهلیه والصنم معبود

نزل جبریل لجله امن السماء للگاع

ابایات او سور ضد کل ظلم موجود

***

ابایمانه انعرف صادق حکیم الناس

حبیب الله او امینه او بیرق اعلامه

جمع قاده او محارب طاعه للرحمن

اوعلی روس المظالم لاحت اسهامه

***

تقدم بالحرب ما رده روج او غیم

او علی اعناد التضده ما ترک داره

الف تهمه الشربهه او ما بگه عطشان

ابطن روحه الشریفه انجمعت اسراره

***

بلّغ بالعشایر درّب اهل الصیت

من کل البلاد اگبلت صدقانه

رسول الله او کتابه او محشره القرآن

من کل الالوان احتشدت اخوانه

***

من واجه صعوبه ابمکه للتنظیم

هاجر للمدینه او درّب اجیوشه

او بنه مسجد عظیم الدعوت الایمان

او صلی او صام بیه او جهز اطروشه

***

بلال الهاشمی او سلمانه رکن البیت

بالالاف الصحابه امجهز ارجاله

المهاجر ینتخی بالغیره و الایمان

عالم  بالرساله و العلم شاله

***

او هجم باسم الاله الواحد القهار

استلم بیت الله من اهل العبودیه

خاتم للنبوه او فاتح التحریر

معاجز کبری تشهد له الشیوعیه

***

محمد(ص) مو امیر او لا وزیر او شیخ

رسول الله او عزیزه او هیبت احبابه

نزل باعجوبه تشهد له الانس والجان

امن القرآن مرسوم النصر جابه

***

الاسلام الامانه او ربنه رب الکون

و الکعبه الشریفه التبغی غایتنه

کتاب الله او رسوله الجامع الاحکام

سنه او شیعه ما تنوصف همتنه

***

اذا عندک هدف واتطالع القرآن

حب آل الرسول الیشفی محنتنه

باسمهم نمحی کل طاغی او شرور او شیر

اتحاد الامه من کل جنس رادتنه

***

ضد الکفر خل نعلن حرب مفتوح

لا ن شرق او غرب راید یصفینه

اذا متطشره اهلنه و الهدف معیوب

علی درب النصر من هو الیدلینه

***

بعد بس للتهایم والشرک و العار

اتحدوا یا جماعه او شیلوا الرایه

فلسطین التنادی او غزه شبت نار

بعد لتگول کافی مالی احچایه

***

دیار الامه تزهی والاسلام اینور

ابوجود القاده و العلام و الساده

اسود او ما نطخ للذله و الحرمان

احفاد المرتضی و اولاده و اجداده

***

 

من الشاعر: جاسم ثعلبی (الحسانی) 13/10/1393


برچسب‌ها: قصیدة نبی الرحمه بمناسبة الوحده الاسلامیه بین الشی
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم دی 1393ساعت 2:48 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات الوحده الاسلامیه بین الشیعه و السنه

ابوذیات الوحده الاسلامیه بین الشیعه و السنه

رسول الله الجمع شتنه و لمنه

او کشف کل سر یفرغنه و لمنه

اعلی درب احفاده علمنه و لمنه

نصیر اجنوده و انطهر الثنیه

***

الرسول الجمع شیعتنه و سنه

ابحروب الکفر ساندنه و سنه

المجاهد مو شرط خلنه وسنه

الیطیع الله یطع سید البریه

***

المسالم من جمیع الفتن یسلام

او علی سنة الرسول ابعزم یسلام

اتحدوا لو لفاکم عدو یسلام

باسم بیرق رسول الله الهویه

***

نصر للامه محشرنه و شرنه

کتاب الله الیحل شتنه و شرنه

العدو باسهامه گطعنه و شرنه

خبیث او یزهد الساده الابیه

***

یا جنه الدخلها الظلم یا دار

ابغیر الدین ما کو عدل یا دار

تقول الغرب فص الذهب یا دار

الغرب یعدی او یهشم بالثنیه

***

الغرب والشرق کالافه و حیه

یذمون ابنبی الرحمه و حیه

عدهم بالبلد طعمه و حیه

لما تخلص یلطمون ابشچیه

***

الشبهه ما تلم لمنه و هنه

ابفرد لحظه تهشمنه و هنه

العدو لما سمع بینه و هنه

یدگ اصبع ابتفریق الخویه

***

یا طالب نبی الرحمان بالک تفترق بالک

بالک تشعل النیران بین الساحه و ارجالک

ابادب خیط الجرح یا خوی من الشامت اشوالک

طیع الرب واشفی ابایاته

***

من الشاعر: جاسم ثعلبی (الحسانی)

 

13/10/1393


برچسب‌ها: ابوذیات الوحده الاسلامیه بین الشیعه و السنه
+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم دی 1393ساعت 8:54 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

هوسات المثقف

هوسات المثقف

المثقف بیده یرسم خط عشایرنه العرب

ایفسر آبایات ربنه او یکتب الچلمه ابذهب

یا شباب اتحدوا کلکم ما بگه عدکم عتب

البیت انصلحه او نحکم بیه الحق امبین

***

المثقف گمر ضاوی او یرشد الماعنده رای

بالعلم ثابت مکانه الکل مرض یاجدله دای

طیع کل دارس قضیه لا تصب بالدله چای

القوری ایکسر فنجانه

و الگهوه اتحشم هذا انا

و الهاون یدوی ابدیوانه

طیع البیه هیبه او ماضن تحثر

***

المثف ورده و اببستان یزهی الکل بشر شوره

طبیب النفس و الایمان ابد ما یختفی نوره

لا درهم ولا دینار طب او عالج ابدوره

لا تعصی اقواله او چلماته

لا تتعصب تهدم ذاته

موجوده ابگلبک دگاته

دم یجری او یغسل شریانک

***

 

من الشاعر : جاسم ثعلبی (الحسانی) 10/10/1393


برچسب‌ها: هوسات المثقف
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم دی 1393ساعت 10:34 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

میلاد : سبع هرمات مخمس مختلف القافیه

میلاد : سبع هرمات مخمس مختلف القافیه

آه یللیل

اویاک گلبی دگه حیل

من تسلم الشمس  یلفیه الصلیل

تلتم اهمومی علیه ابحال نومی احسابه ریل

و النهار ابعد علیه اشتعلت النیران بیه من یطفینی او یشیل

و النهار

ایلوگ بخدوده السمار

اشلون طیب یطرد الذل و الدمار

اشگد لطیف اشگد ظریف ایلوگ بشفافه القرار

اللیل وین اشجابه وی روع النهار احروفه مکتوبه ابشرار

و انجمعتم

ابسماء السابع نجمه صرتم

یمته میلاد النهار او لا قرار او لا عزمتم

ما دعیتوا من اهلکم من نسلکم من عرفکم لا فرحتم

اللیل دوا الگمر شمعه او ذکرانه او ما دعانه او یه النهار انتم سکنتم

هذا عید

هذا میلاد السعید

یا حسافه و النهار الما لبس ثوبٍ جدید

اللیل یفرش مایده بیهه الفواکه یشلی بس ربعه العنید

و ابوافلان امحلی نفسه ابسکته سکته او ینتظر طیره او یصید

عنده راده

امچردس ابگلبه العباده

او ینتظر طیف او یزوره امن السعاده

الیوم میلاده او سروره الیوم عنده الفرح عاده

الف مبروک او هلاهل های من عندی هدیه اقبلهه داده

خیر اترید

ایامک سرور او عید

کتب شعر الهرم چلماته ریته ایزید

تستاهل ارشک بالورود و ابروضه یا صندید

و اکتب لک ابخط من ذهب تسلم و افتخر سالمتک اید اباید

مانی ناسی

چنت گایل تاج راسی

و اعتنیتک لا تحسب گلبی غاسی

و الفتن بین الاحبه ابساع ذبه او یبغه خاسی

اگعد او طفی الشموع او صفگه لجلک وینه کاسی

غالب الهرم من ابداعات الشاعر : جاسم ثعلبی (الحسانی)

09/10/1393

 

 


برچسب‌ها: میلاد, سبع هرمات مخمس مختلف القافیه
+ نوشته شده در  سه شنبه نهم دی 1393ساعت 8:33 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

اغنیه و فسته باسم خلیهه امساتر عشرتنه

اغنیه و فسته باسم خلیهه امساتر عشرتنه

هب یا نسیم الفرح هب واشفی دلالی

ذکریت طاری العشگ او ولفی العلی غالی

مثل الشمس من تشع یظهر علی بالی

راح او جفانی او رحل هاضمنی للتالی

دورت کل الخلگ ما مثله یحلالی

هوه الامل و الغزل مثل الجبل عالی

***

عواصف ما تردنه اجبال منهاب

اسود او من براری الغدر منهاب

الیعاندنه ابضلاله اعتقد منهاب

مهزوم او یجر ذیله ابردیه

***

رزن طبع الیعاند جبل منشال

او علیه یبچی النخل و الصخر منشال

اذا جرحه ابزعل و انهزل منشال

یخیطه ابرمحه و ایضبره ابکنیه

***

افرح و امرح بس لا تجرح ، خلیهه امساتر عشرتنه

ترسیت الشط من ادموعی ، و اسگیت الگاع الربتنه

ما یرهبنی صوت الدان ، مسلم و اسلاحی القرآن

مکتوب ابعرشک همتنه ، خلیهه امساتر عشرتنه

***

بالک تسجن بالک تذبح ، مرسوم الحق ابصرخاتی

تابع ربک شوف  الغیره ، و النار التسعر من ذاتی

و اتراویک انجوم اللیل ، و اتقدم لک گهوه او هیل

ما تسلب بیدک عادتنه ، خلیهه امساتر عشرتنه

***

متحزم لی او عینک تربی ، مجنون او چانف ضرعانک

تفتن تسلب ترخی او تندب ، و اتحزن ربعی ابدیوانک

ما دام الظالم بسلاحه ، او لا مات الحگ وی ملاحه

شتلیت الذل و الحرمان ، و العاطل یغزی الجوعان

تحسب لحظات الموتتنه ، خلیهه امساتر عشرتنه

***

افتح گلبک و اکشف همک ، حبیتک و انت اتعادینی

تختل صوبی او عینک ملسه ، بحقوق اصحابک ساوینی

انا ابن ام شیله او بوشیه ، انا ابن الدگ الچفیه

ارجوک اتفسر محنتنه ، خلیهه امساتر عشرتنه

***

ابداع جدید من الشاعر: جاسم ثعلبی (الحسانی) 08/10/1393

 

 


برچسب‌ها: اغنیه و فسته باسم خلیهه امساتر عشرتنه
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم دی 1393ساعت 1:9 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات طاحنات

ابوذیات طاحنات

وحق مذهب نبیک و ابک و ارباک

گضیت العمر کله ابفلک و ارباک

انجرحت او ضیعیت ادواک و ارباک

احن للموت لو یگبل علیه

***

الصداقه اویه البشر زدهه و لمهه

نص امن العگل بیهه و لمهه

جمیل الحب ثخن فیهه و لمهه

الفکر در للمحاسن شع بدیه

***

ابکرم مجّد جمع خلک و ملجاک

ابثگل حبک نشع ظاهر و ملجاک

تعامل تربح ابجاهک و ملجاک

رضات الناس جنتک بالدنیه

***

ابهدف واحد اخذ دربک و سر بیه

تعلق وارسم احدودک و سر بیه

اذا تخلط عبث رایک و سر بیه

تتاخر سنه او تنسه القضیه

***

تبسم للیحبک دوم مره

اجرحه ابکل رخاه او ضوگ مره

اذا شفت الملح ثر بیه مره

اخو للضیج احسبه ابکل سریه

***

الحسد مثل الحصوا بالعین ینداس

یهدم کل معانی الشرف ینداس

مثل بایع ضمیره ابختل ینداس

ابناره او تحترگ کل الخویه

***

 

جدید من الشاعر : جاسم ثعلبی (الحسانی) 07/10/1393


برچسب‌ها: ابوذیات طاحنات
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم دی 1393ساعت 3:46 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

هوسات الاهل

هوسات الاهل

الباعانه ابفلس معروف بس للغیر عنوانه

نکتم بالشعر چندوب روح اسئل ابدیوانه

یگولون النشر ممنوع ما تتواصل اخوانه

هالحید ارحل یوم الضیجه

***

یگولون الشیوخ اسباع الکل الشعب تچایه

الشعب ضره العطش والجوع وینه الرافع الرایه

بس لجل العزایم جای امدوحس للعدو دایه

یتنومس لو عرکه احذاله

***

اعتذر من المشایخ و اعتذر من العمام

قصدی ما اذمن بخوتی اسباع عالذل ما تنام

عدهم النخوه اعربیه او بالاصل ساده او کرام

خادم للفاتح دیوانه

***

اهلنه اهل الکرم و الزود و اهل النخوه و المیدان

اهل دله او مضیف او سیف و اهل الگهوه و الفنجان

هذوله اصحاب ابو الحسنین فخرهم آیه بالقران

اکرمهم ربهم و اتقاهم

***

ارفعن روسچن لیفوگ یا خیل الحمیدیه

ابحوافرچن ارسمن طوگ مناه للفلاحیه

و اکشفن کل گلب مشکوک گاعد للعده اربیه

رکنّه او کسرن ضرعانه

***

یا نوگ الفله یا نوگ حامل علم خوتنه

دگ ارچابک اعلی الگاع یمنور مسیرتنه

لا بر لا بحر و اجبال خل تبحر سفینتنه

والطایح خل ربعه اتشیله

***

تحزم والبس البد ذات و احفاد الحرامیه

اهواک اخر نفس ویاک لو تنخانی یومیه

اهز الگاع واطلع مای خل تسمع ام بوشیه

الغیره اشتدت و المات ابیومه

***

 

من الشاعر : جاسم ثعلبی (الحسانی) 06/10/1393


برچسب‌ها: هوسات الاهل
+ نوشته شده در  شنبه ششم دی 1393ساعت 5:8 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

قصیده اشغیراک

قصیده اشغیراک

اتذکر انا ویاک یوم المات ابونه

والخلگ حادتنه من کل الجهات

والدهر یرمی علینه اسهام قدره

معتدی او قاصد قتل حتی الممات

و امنه رمده

اطفال شالتنه ابیسرها

او عافت الدیره ابخدرها

او ترکت الما عنده ذات

الدرب عاصی

او للیل الاسود

عمت عینی اهدومها من الصریم املّخات

اتبعدینه ابعید عن ساتر سلفنه

و امی صفنه اتجیبهه او صفنه تردها

او مطرت الدنیا علینه

او چلچل الغیم او بگه حالوب یسطر چف ادینه

لا شکینه او لا حچینه

الحرثه طین او ملطخت دار المبات

و انا ویاک اعلی ضلع امی انتچینه

نایمین او ثوبها امحزن املها

او عطر ریح اریاگها فص النبات

و البرد قشمر طبعها

وفر صک اعلی الرموش اعیونها او بیض سهرها

او دم جری امن اجدامها او سال اباثرها

آخ ما گالت ابد و القاضی ضرها

بس اشوف المرجله اشتاقت علیها

من وصلنه الشط کبیر ابزوده فایض

صممت لازم تعبره

نزلتنه او باوستنه او شجعتنه او ودعتنه

او درستنه اشلون نکبر

علمتنه

انا ترکتنی اعلی شاطی و النسیم

و انت شالتک علی اجتاف النعیم

او فاجت الشط

الموج ما عطل عزمها

او وصلتک لرض تصلح للنجاح

او ودعتک گالت ابنی هسه اجیک

هسه احمل ذاک اخیک و اعتنیک

عمت عینی او جتهه روجه

او جاها ملک الموت حافی

او سلباها

او غرگاها

او ضاع کل طب ها او دواها

او غرگت امی و احنه ما نگدر نجرها

امسیسه وسط الشط ابمشطه

نایمه او ینسل شعرها

او غطت امی

انت ذاک الصوب تصرخ

و انا هذا الصوب انوح

ما نعرف انفوج لا منجد یلمنه

انت سرت ابدرب وحدک

و انا سرت ابدرب فارقنه المحنه

ابرادت الرحمن سلطنه اعلی ملکه

اتملکیت الغرب انت

و انا ملکیت الشرق لاخر ممات

دگنی جیشک للنصر یطلب ثبات

من ضرب سیفک عرفتک

انت خیی

اتذکر التاه  او نساک

من هو الوزک علیه

ابقتل اخوک اشورطاک

طرف سیفک لاح گلبی او جرحانی

ما شگفتک صحت بسک

ابونه مات او امنه غرگت

اطفال چنه

املوک صرنه

گلبی مجروح ابهواک

ادفنه بیدک

غن له خل یسمع نعاک

اشغیراک

اشغیراک

للشاعر: جاسم ثعلبی (الحسانی) 05/10/1393

 

 


برچسب‌ها: قصیده اشغیراک
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم دی 1393ساعت 10:14 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات طریق النجاة

ابوذیات طریق النجاة

خشف یابس ضمیرک و انت حی له

کلاک الطم مصیرک و انت حی له

یون یجذب شعورک و انت حی له

علیش اتذم بخت واتطم ثنیه

***

اذا تهوی البخت والصیت والمال

ازرعه او چمل الّی سقط و المال

بعد عنه قلیل الصبر والمال

او ینوله البیه وفه او حامی الحمیه

***

السانک لو تمدله الحبل هاناک

ابصمت واکسب مکارم تمر هاناک

صدیقک والعدو یسترق ها ناک

عرّب لا تگول اصعب علیه

***

الامل آفه ابتعد عنه و سر بیه

کثیر الناس طاعتله و سر بیه

لان ما عرفت اتنوله و سر بیه

یدگ دمامه باحلام البریه

***

 

للشاعر : جاسم ثعلبی (الحسانی) 04/10/1393


برچسب‌ها: ابوذیات طریق النجاة
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم دی 1393ساعت 8:3 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات مثقفات

ابوذیات مثقفات

ارید اعلن و اطگ الراس بالفاس

النوایب ما تحل بالصبر بالفاس

اشو نایم او تنظر محب بالفاس

الحوار اهناه یبدا امن الثنیه

***

تثقف و اعدل ارسومک و دارک

ابمجالس یاتی تصریحک و دارک

اخذ کلمه ابنبض عالم و دارک

تحل غلطات خلانک سویه

***

ابشرط واگفلک امچتف و برضاک

رسم مدگوگ الی ابظهرک و برضاک

احلفلک بالنبی الخاتم و برضاک

عوف البیه رده او طیع الخویه

***

تسلح یا قلم و اشتد و عدلی

امزامط محتمس حایر و عدلی

علیک ابذل کرم تایه و عدلی

اریدک کل مزار اتصیر الیه

***

حچی العاقل شبیه الذهب و الفاض

تولعت ابکلامه النثر و الفض

لا اخاف احترگ بالزعل و الفض

یخوفنی المحب لو ذم علیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 01/10/1393


برچسب‌ها: ابوذیات مثقفات
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم دی 1393ساعت 10:0 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه : آنه زینب

لطمیه : آنه زینب

آنه زینب ، آنه زینب ، و انادی آنه زینـــــب

بت علی و امی الزچیه ، و یحادی آنه زینب

***

وینه حمای الضعینه ، و الوکت مظلم علیه

وینه عطشانه الیتامه ، وینه گربتلی المنیه

والکفر حرگوا خیمنه ، وینه حمای الحمیه

الناس تتظلم علینه ، او تعازی آنه زینب

***

آنه زینب ، آنه زینب ، و انادی آنه زینـــــب

بت علی و امی الزچیه ، و یحادی آنه زینب

***

وین انوی یا هلی او من یرحب للحزین

طومرت تحت الوطیه وینه وینه او وین

حسره شوفتهم علیه اجساد مدفونین

ما جرت غصه اعلی غیری ، و اواسی آنه زینب

***

آنه زینب ، آنه زینب ، و انادی آنه زینـــــب

بت علی و امی الزچیه ، و یحادی آنه زینب

***

موته اخوتی او ماسی و الدهر عال

و الحراره و العطش تتلاعه العیال

و الروایه امطشره او مدفونه الامال

حیل ما ضل یبویه ، و اناسی آنه زینب

***

آنه زینب ، آنه زینب ، و انادی آنه زینـــــب

بت علی و امی الزچیه ، و یحادی آنه زینب

***

شاعر اهل البیت : جاسم ثعلبی (الحسانی) 30/09/1393

 

بطلب من الرادود عباس سلامی  


برچسب‌ها: لطمیه, آنه زینب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام آذر 1393ساعت 12:7 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات الصمود

ابوذیات الصمود

استقر گلبی ابنظم شعرک واردبیه

او دخل بستان دلالک وارد بیه

علی و اسمک علی غالی واردبیه

فخر للعاشرک کلک حمیه

***

اذا گلبک نسه احلامک یهل بیک

استعد و اشرح علم صبرک یهل بیک

الگمر ما شعت انواره یهل بیک

صبغنی اللیل یمته اتشع علیه

***

امطشر دایم امفرهد والم بیک

ما تلتم صرت زیبگ و الم بیک

عذابک عسّر ابذاتک والم بیک

امن انصحنک یدگ طوبک علیه

***

الکدر سلط علینه اجلال و انذال

او ذبحنه او قسمانه اطلال و انذال

ابزمان الحاربینه الضال و انذال

یخیطون ابحده اهل الابجدیه

***

جاسم ثعلبی (الحسانی) 30/09/1393

 

 


برچسب‌ها: ابوذیات الصمود
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام آذر 1393ساعت 11:27 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

هوسات عتاب للخوان

هوسات عتاب للخوان

من هو الواعدانی او گال آنه  اویاک للتالی

اذا اعوفک اگص اعضای و البس شیله اشوالی

او هرب و ارخه العیون ابغیض او طشر بیته و امالی

لا عاد او لا لابس شیله

***

ارید اکتب علی الصدقان اسکتوا لا تلومونی

من هزنی الدهر والضیم هربوا وحدی خلونی

من طحت او لچمنی البین ابگبر محفور دفنونی

الحض ساعدنی او همه الطاحوا بیه

***

الصداقه مو عدد بانفوس الصدیق الیحضر الشدات

یصح منهم ینشف العین او یمک بالمنایا ایبات

او تصح عشرین بس ارسوم محال اتشوفها هیهات

من تعزم تحضر ربانه

***

نخانی ابضیجه دگ الباب صدیقی او یبلع ابریجه

فدیت الروح اله و المال او ساعدته ابتفریجه

طلبته ابیوم عوزی او طار مجنح چن فرخ شیجه

یتلافت و ایضم ابراسه

***

الیشتل نخل یا هالناس لازم ینطر التمره

الاخوا مثل النخل ینقاس حقک تمتثل بامره

اذا عاندته یم اعداه  طاحت هیبته الحره

لا تامن سوطه او ضرباته

***

جاسم ثعلبی (الحسانی)

 

 


برچسب‌ها: هوسات عتاب للخوان
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آذر 1393ساعت 3:39 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

هجرة امام الرضا علیه السلام

هجرة امام الرضا علیه السلام

زعل ملک الملوک او دبر التنظیم

تبعید الرضا یضعف ابصدقانه

فتح باب السجون او امر الحراس

الخراسان ابمسیره اتقلل ایمانه

***

حتم صادر علیهم بالقتل و السیف

العداوه ابیا ذنب یا جهل یا ترهیب

من احفاد حیدر غدت تطلب ثار

اسدهم بالسجن متحمل التعذیب

***

زبده امن السفر مکتوبه بالتاریخ

من مر الرضا ابکارون عطشانین

سئل یخوان ما اسم النهر و الدار

ابجمال ارض الاهواز ابمایه متعجبین

***

قال اهنا اسمعوا یا فریج الگوم

بس الخیل خل تارد مظر مایه

لان مکتوب تاریخه ابشتات الناس

طشر کل عشیره او عشره ابرایه

***

نزل بارض الشمال او رحبت له الناس

وحی نازل علیهم وصل دیرتهم

غنی الجوعان منهم و امر التجار

او جمع کل شخص طایش من عشیرتهم

***

مَثل ناجی الغزال الشارد امن الموت

دخل عند الرضا و اتقدم اجدامه

جزی الصیاد امامی ابلیره و ابدینار

او زرع طیبه ابکلامه او کون احلامه

***

سمه ابن اللعین الما یرید الصیت

لان شاف الجماعه اتزوره یومیه

خطر لهل المظالم و المثل مگیول

خل تشبع سمچ ربع الحرامیه

***

او بغی تذکاره قصره الشابگ اهل الدین

ملایین البشر تتعنه خطاره

من خارج او داخل سایرین اصفوف

ابکل ابیوت اهلنه باقی تذکاره

***

 

شاعر اهل البیت : جاسم ثعلبی (الحسانی) 29/09/1393


برچسب‌ها: هجرة امام الرضا علیه السلام
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آذر 1393ساعت 8:31 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

معراج الرسول

معراج الرسول

قمر یضوی ابجماله او نازل اعلی الکون

الثریه اتلگته او سجدتله بالغایه

اسئلت ملک الملوک او امر الافلاک

نطق باسم النبی المعراج سرایه

***

سری ابوضح النهار او راکب البراق

ابزمان الچان لا عالم و لا طیار

ولا صنعة مبایل لا علم مکشوف

النبی اببیت الجلاله او توصل الاخبار

***

زار الدنیا کلهه ابفرد رمشة عین

ابثلث تیام طاف السماء ابعنوانه

طلب طلباته من رب اله الکون

و اخذ بمراده کلمن وصل نیشانه

***

العلم عند النبوه او یصفه لهل البیت

اهل عزه او کرامه او اهل تربیه

ما مات ابنسلهم غیر سم او سیف

الکل استشهدوا ضد العبودیه

***

شاعر اهل البیت : جاسم ثعلبی (الحسانی) 28/09/1393

 

 


برچسب‌ها: معراج الرسول
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آذر 1393ساعت 8:31 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

یا رسول الله

یا رسول الله

یا رسول الله جمالک حطم اجبال الجلید

نجمه تزهی ابکل نضالک حررت شیب او عبید

الطور یشهد لک حنانک من لبس ثوبٍ جدید

و الرساله ابمحتواها هزه بالعالم رعید

***

انت محراب الامامه و انت شمعه الکل ولایه

انت خاتم للنبوه و انت للمسلم حمایه

انت نور الساده کلهه انت  قاید بالبدایه

انت بالقران ناطق انت بایاته او ثنایه

***

سیدی ردتک شفیع اتبارک النه ابکل جهاد

سیدی عجزانه اهلنه امن المظالم و العناد

سیدی نور وطنه قبل نفخات المعاد

سیدی انت السفینه او تنقد احرار العباد

***

یا امین او یا امانه حبک ابچبدی یفیض

انت مفتاح الهدایه و اسمک ایشافی المریض

چلمه و حده او کررینه العاده ایاتک یغیض

او صهرک الدارس خصالک اسمه بالعالم فریض

***

 

شاعراهل البیت : جاسم ثعلبی (الحسانی) 27/09/1393


برچسب‌ها: یا رسول الله
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 10:16 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابیات عتاب

ابیات عتاب

چنت عندی امل تحضرنی وکت الشیب

ابفرد نشله رگعت الباب ناسینی

طریح اموسد الغبره او لفتنی اوجاع

چا وین العهد و المدد حاچینی

***

چنت اتصورک باروده وگت العید

احس ویاک طایر بالسماء السابع

خذتنی اویاک شایل همک او منواک

شجاک او فرقصتنی امن السماء الرابع

***

طحت ما بیه احوسن چردستنی اببیر

اعوفک صعبه الیه او انت تنسانی

لان گلبک صخر میت عشر مرات

نکر کل ذکریاتی او سهری و احزانی

***

تروح او داعت الله او جاور الطرمان

او حط لک تاج مطاطی علی امتونک

او گول انه الفلانی ابن شیخ افلان

خیار الناس هل شتضن یحمدونک؟

***

 

جاسم ثعلبی(الحسانی) 28/09/1393


برچسب‌ها: ابیات عتاب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 10:16 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

مطالب قدیمی‌تر