X
تبلیغات
دیوان الشعر الاهوازی لل شاعر جاسم ثعلبی

دیوان الشعر الاهوازی لل شاعر جاسم ثعلبی

اشعار عربیه حب و غرام و ابوذیان و رثاء الایمه

ابوذیات مطروحات

ابوذیات مطروحات

یبو احسین الگلب حبک و جالک

عجید او تسوا اذکرنک و اجالک

اذا تشعر شفت قلمک وجالک

احبسنی او یه القلم حتی المنیه

***

سلامی ابشعر ودیته و مارد

ولا محتاج من خیرک و مارد

اظن عطشان انه ابحبک و مارد

اسقی الضامی من شط الخویه

***

یطلبک گلبی بفراحه و سیله

ابطن روحی انکتب ذکرک وسیله

النظر مو حس رمش عینی وسیله

الاصل رفّت العین البیهه جیه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی ) 22/01/1393


برچسب‌ها: ابوذیات مطروحات
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 1:44 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابو ذیات اهوازیات

ابو ذیات اهوازیات

الزهرا غصن من عترت نبینه

شهادت موت و ابحگهه نبینه

و ابو صالح بطل غائب نبینه

یهز الکون وایطهر الثنیه

***

الشعر ما بیّن احزانی و هملای

کتبت او ما قروا طوری و هملای

اظن احبابی ترکونی و هملای

ادگ او بابهم مقفول الیه

***

وحق روح الحسن و الکوفه واحسین

الحد الموت ما اعوفن دربکم

خل اشما یقول الشامت اهناه

وحق ربی الگلب واید یحبکم

اذا مطروح جسمی واسمع القال

النفس لو جر اسبن من یسبکم

***

الدنیا او اخره بس مذهب اهل البیت

سفینة نوح تحمی من رکب فیها

غیر اولاد حیدر و النبی المختار

حشا الطیبین یحتار الوصل لیها

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 16/01/1393


برچسب‌ها: ابو ذیات اهوازیات
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393ساعت 11:3 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

اغنیه مهداة الی نادی قولاذ باسم ( اتبارکلنه یا نخلنه)

اغنیه مهداة الی نادی قولاذ باسم ( اتبارکلنه یا نخلنه)

اتبارکلنه یا نخلنه ابفوز فولاذ الکبیر

اتحزم اویانه ابفرحنه ینتظر جیته الغدیر

والله های اجمل ابشاره / النادی هل وصلت اخباره

زال منه اکبر خساره / الغنی یرگص والفقیر

***

الشجر والبردی یغنی والگصب شد الرچاب

الهور متعجب یصفگ تهتف اشیوخ او شباب

جابه النه الکاس جابه / اتواعد النه ابهل رقابه

ابعید من بیته و احبابه / بالعب ماله نظیر

***

یا هله ابمرکب اهلنه الجابت الکاس او اجت

نفتخر بالغربه هدت جاهدت ما قصرت

اشیلکم حق اعلی راسی / او بالگلب یا احلی ناسی

والله احبکم مانی ناسی / یا املنه ابکل مسیر

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 23/01/1393

اخی الفنان استفاد بذکر اسم الشاعر و شکرا


برچسب‌ها: اغنیه مهداة الی نادی قولاذ باسم, اتبارکلنه یا نخلنه
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393ساعت 0:36 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات فی الظلام

ابوذیات فی الظلام

احبّک لا تجافینی ولـــک دور

الک بیت ابطن گلبی والک دور

تشمت بیه عدوانی والک دور

انتبه خلینه نتعاون ســـــویه

***

شفای انت یبو شامه و مرضای

حنانک کثّر افراحی و مرضای

انت اتکلفت موتی و مرضـای

هذالک ابعید مایحشم علـیه

***

توسد گلبی بهمومک ولمهـن

تعذّب من کثر شدهن ولمهن

لاهن انس و اجمعهن والمهن

لجل عینک تحملت الاذیه

***

اندفن گلبی ابهمومک و انت نایم

گمر صرت ابسماکم و انت نایم

الدهر خاشوگه دگنی و انت نایم

تخربط بالگلب وآنه اباذیه

جاسم ثعلبی (حسّانی) 15/01/1393


برچسب‌ها: ابوذیات فی الظلام
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393ساعت 6:25 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات مذهبیه

ابوذیات مذهبیه

عصم آل النبی ربک نسلهـــم

او علی کل شبهه بالدنیا نسلهم

حرام ابکل مجالسنه نسلهـــم

ذکرهم شفا دنیا او آخــــریه

***

رسول الله ابعزم سرنه و حزنه

او علی بیت النبی لازم وحـزنه

اذا طاغی ابسهوا سلنه و حزنه

نگلله العمر فدوه للزچیــــه

***

الزهرا نور کل مسلم وحدهـــا

الحسن واحسین ثمرتها و حدها

الشیعه ابن الحسن لمها و حدها

او علی الکرار شاهد بالقضـــیه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 14/01/1393


برچسب‌ها: ابوذیات مذهبیه
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم فروردین 1393ساعت 1:39 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابو ذیات زخات مطر

ابو ذیات زخات مطر

شال البیه وفه للناس ونطر

کلامه عسل وسط الگلب و نطر

یریته کالهلال ایعود ونطر

نطرته او ما رجع اصلا علیه

***

شل جرح الگلب بالاسف والضم

او طلّع کل همومک علی والضم

غسلت الجسم من کل الم والضم

انتقامک شدد احبالی بدیه

***

خلقنی الباری ازیل اهموم مراک

اکل واشرب او عزّب لمن مراک

دخیلک لا تدوس الگلب مراک

انسحق بهمومک او جتله البلیه

***

مطر ینزل علی قلبی بیاتای

او شتلت اشموع بالوانه بیاتای

ابیوم الکون ما اعوفه بیاتای

طبیب احتاجه لجروح الخفیه

***

شجر خضّر علی گلبی شعارای

ابذهب مکتوب عنوانی شعارای

ارید ابیوم تلقینی شعارای

بسم ربی تجید الشعر لیه

***

دفنت السر ابنظراته و کافی

ارید اختم واگص ایدی و کافی

الشعر ینزل یجر قلمی و کافی

عدو للنوم حمّلنی ابوصیه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 17/01/1393


برچسب‌ها: ابو ذیات زخات مطر
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم فروردین 1393ساعت 9:38 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابو ذیات شامتات

ابو ذیات شامتات

جمعنی الدهر باملوکه و نحلاه

غشیم او وز علی ربعه و نحلاه

ربطنی ابشعر لغزاته و انحلاه

بگه ایهدّم و انه ابنی ابهالثنیه

***

الک صوت ابنشر شعری و الک عین

و الک محبوب بالعالم و الک عیــن

ندهتک گوم و اتراجع و الک عیـن

احب انخاک واهدیلک وصـــــیه

***

توسد گلبی من فرگاک بالـــــهام

او ضربنی العوز من کل صوب بالهام

مو آنه الخنت و اسندت بالــــهام

اولبسوا ثوب عرس الذل سویـــه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 14/01/1393


برچسب‌ها: ابو ذیات شامتات
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم فروردین 1393ساعت 1:2 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات معکّرات

ابوذیات معکّرات

الدهر هدّم رکن گلبی  وانبنای

ابخیانه طشّــر احبابی و انبنای

لفانی الما حکم بیتـه و انبنای

لا زاد البله او لا رحــــم بیه

***

المصایب بس علیه اشکال و الوان

او مسامیر الهجر بحشای و الــوان

الحدمن یا زمن هالعسر والــوان

شیبت الگلب غصبن علیــــــه

***

دعیتک یا ولف بالضیج ما جیت

او علی هدت بیارق حمر ما جیت

انتظرتک ما فتحت النار ماجیت

الوکت ضکک تجی او تنشد علیه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 13/01/1393

 


برچسب‌ها: ابوذیات معکّرات
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393ساعت 3:44 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

مر علینه/ شعر هرمی ثنایی/ مسبع

مر علینه/ شعر هرمی ثنایی/ مسبع

لا تجافی

ادری گلبک ما هو وافی

مرن اسنین او لیالی او منته صافی

روح دور لک محامی اشگد مصایب عنی خافی

انکسر فانوس المحبه ثلمت اگلیبی گزازه  او نوره طافی

مو شطاره او لا شجاعه ابکل وقاحه ابلا سماحه اتعربد او تنهب لحافی

نشّفت دمعی ابسحینک او مصصّت دمی ابحنینک جوز  منّی ابتعد عنی ما هو کافی

مر علینه

عوف بیتک واشترینه

احنه اهل دار او کرامه اتشرذمینه

زیل کل باطل حبیبی جاور النخله الامینه

لا تقول آنه خطفتک او لا سلبتک و انسه الماضی ابونینه

محنه محتازینک اکثر انرید جوره او خوه دوم ابلیله بترا یظهر ایدث ابرنینه

الظلم مات الدهر فات امن اول العام ابزمان اللیوم گلنه یا حسافه بالصریفه اتچردسینه

من ابداع :

الشاعر جاسم ثعلبی (حسّانی) 12/01/1392

 


برچسب‌ها: مر علینه, شعر هرمی ثنایی, مسبع
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393ساعت 5:18 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

قصّة حب

قصّة حب

ربی کاتب کلمن ابیومه یموت

آنه ولفی ابموتتی نسّانی

قال احبّک حتی ترکیت الصلاه

واقف اگباله انتدم من جانی

***

اشّرتله وین ذاهب یا لطیف

قال تابعنی اشترید ابفرحتی

آنه خط احمر شطبتک من زمان

و انت بالینی او تخرّب زفّتی

***

گتله احبّک و انت تشّرلی تعال

لیش هسه فشّلتنی ابدعوتک

صدق ما عندک او ترکیت الوعود

لا وفا لا ذات تشمل صحبتک

***

قال ایه والله چنت تابع هواک

هسه لابس ثوب عرسی و اشترید

ذاک محبوبی اجه او لازم اروح

خلگ ما عندی او ترکیتک وحید

***

لا تباوع ناس متجمعه او عروس

شوف هالورده ابیمینی حایره

آنه امیره او جایهه شیخ الشیوخ

من یزفنی الی زفته ابطایره

***

انت ما عندک حلال او لا نقود

او بیتک امفلش او ما عندک سکن

روح دورلک حبیبه من بعید

تقبل اضروفک یمفرود الزمن

***

مال دهرک شاعر او تنغم قصید

من غمزتی حب حیاتک صدقیت

احنه ما عدنه وفا مو هسه اقول

یا رصید الجبته منّک و اشخذیت

***

دور وجهک شوف کثره امن الصکوک

تارس اجیوبی نقود امعطره

هذا مو حب هذا شریان الدلال

هذا خادم هذا زلمه ابن المره

***

ردت احبک من صدق ردت ابتلیک

لاکن الطرمان دحروا رادتی

هذا ما عنده قصور او لا حیات

العنه الهم همه حرگوا همّتی

***

ودعتهه او فلّشت کل ما بنیت

یا حسافه الناس غیرها الزمان

الحب تبدل صار طمعه الکل سفیه

ذهب صافی الکان یضوی ابکل مکان

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/01/1393

 

 


برچسب‌ها: قصّة حب
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم فروردین 1393ساعت 3:16 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

مطالب قدیمی‌تر